HNL

Prema odluci Skupštine od 17. srpnja na kraju ovogodišnjeg prvenstva
iz Prve HNL trebalo je ispasti pet klubova plasiranih na 12.-16.-to
mjesto te bi se uz 11 preostalih i pobjednikom iz Druge HNL od
slijedećeg prvenstva (2011./2012.) ponovo igrala Liga 12. Kako se novom
odlukom Skupštine o odgodi primjene izmjene sustava natjecanja za godinu
dana zadržava stanje iz odluke o sustavu natjecanja koju je Skupština
HNS-a donijela 02. lipnja 2008. godine, Izvršni odbor HNS-a ovlašten je
izmijeniti i uskladiti Propozicije natjecanja za Prvu, Drugu, Treću i
Četvrtu ligu za tekuće prvenstvo jer se mijenjaju odredbe o obnavljanju
liga.

Iz Prve HNL će tako na kraju prvenstva ispasti tri kluba plasirana na
14.-16.-om mjestu, a umjesto njih u ligu će se plasirati tri
prvoplasirana kluba Druge HNL. Naravno, s obzirom da je osim
natjecateljskog rezultata za ulazak u Prvu HNL bitno ispuniti uvjete i
dobiti licencu od Odjela za licenciranje klubova HNS-a, tu može doći do
promjena ukoliko neki od klubova ne dobije licencu kao što je na kraju
prošlog prvenstva NK Zagreb kao 14.-i na tablici zadržao status
prvoligaša jer nije bilo trećeg licenciranog kluba iz Druge HNL.

Jednako tako ostaje na snazi i odredba iz ranije odluke Skupštine
HNS-a kojom se određuje da ukoliko nakon okončanog postupka licenciranja
ne bude najmanje 16 klubova sa licencom za natjecanje u Prvoj HNL, u
slijedećem prvenstvu igrala bi se Prva HNL sa najviše 12 klubova.

Prema Pravilniku o licenciranju klubova HNS-a postupak licenciranja
za slijedeće prvenstvo započeo je ovih dana dostavom paketa dokumenata i
obrazaca iz Odjela za licenciranje u klubove koje isti moraju popuniti,
pribaviti druge potrebne potvrde i zajedno sa molbom za licencu
dostaviti u HNS do 31. siječnja 2011. godine. Jedino je rok za dostavu
financijskih dokumenata 15. ožujka, a već do kraja ožujka Odjel za
licenciranje putem ovlaštene Komisije donijeti će odluke o izdanim
licencama. Za one klubove koji ne dobiju licencu u prvom stupnju daje se
potom uputa za pokretanje žalbenog postupka s točno navedenim razlozima
zašto licenca nije odobrena te klub ima mogućnost do 15. travnja
podnijeti žalbu ukoliko je otklonio utvrđene nedostatke.

Postupak licenciranja klubova Odjel završava do 01. svibnja kada će
odluke Žalbenog tijela biti dostavljene klubovima iz postupka, a o
konačnim odlukama Odjela i izdanim licencama klubovima Rukovoditelj
licenciranja 03. svibnja pismeno će izvijestiti UEFA-u, Prvu i Drugu
HNL.