Laibach u Stereo Klubbu

Djelić nastupa možete vidjeti na
snimci, a također možete čuti i komentare nekolicine posjetitelja: