U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke svečano je obilježeno 120 godina postojanja organiziranog javnog prijevoza u gradu Rijeci. Tom su prigodom na Korzu predstavljeni i novi autobusi koji će pojačati vozni park Komunalnog društva Autotrolej.

Potpuno (100%) podmirenje troškova javnoga
gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke
može ostvariti jedan član kućanstva (koji
nije u radnom odnosu) koji je korisnik zajamčene minimalne naknade pri
Centru za socijalnu skrb Rijeka.  

Djelomično (50%) podmirenje troškova javnoga
gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke
može ostvariti jedan član kućanstva (koji
nije u radnom odnosu), čiji ukupan prosječni mjesečni prihod u zadnja tri mjeseca iznosi do 2300 kuna za jednočlano
kućanstvo, do 2900 kuna za dvočlano kućanstvo, do 3900 kuna za tročlano
kućanstvo i do 5000 kuna za četveročlano kućanstvo, a za kućanstva s više od
četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700 kuna.

Potpuno (100%) podmirenje troškova javnoga
gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području 
(od 1. do 4. zone)

mogu ostvariti osobe koje nisu u radnom odnosu, a imaju dugotrajno
oštećenje
organizma (tjelesno
oštećenje, mentalno oštećenje, intelektualno oštećenje, osjetilno oštećenje ili
poremećaj iz autističnog spektra) i uz to teži
ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti
, stradalnici
su Domovinskog rata
(dijete, udovac/ica i roditelj smrtno stradalog,
zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, hrvatski ratni vojni invalid
i/ili njegovo dijete, ratni i civilni invalid rata, dijete civilnog invalida,
dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata) ili su dobrovoljni
darivatelji krvi
(muškarci s 40 i više davanja, žene s 25 i više davanja
krvi).  

Zahtjevi se podnose radnim danom od 8.30 do 15.30 u
šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program
Grada Rijeke, na https://e-usluge.rijeka.hr/SocijalniProgram,
mogu saznati mogu li postati korisnici ovog oblika pomoći.

Više o podnošenju zahtjeva za podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza dostupno je na portalu Grada Rijeke..