Kastav

U
protekloj godini održane su brojne radionice za roditelje i djecu te
predavanja za građane, a objavljen je i priručnik za skladan brak – sve
radi prevencije nasilja u obitelji, rekla je predsjednica odbora Vlasta Rotschild.

Dodala je kako bi bilo poželjno da i ostali odbori u općinama i
gradovima naše županije rade na programu prevencije nasilja jer bi se
time sigurno smanjio broj kaznenih djela i prekršajnih prijava.

Izvor: Radio Rijeka

Oznake