Riječka zastava

Na temelju odredbe članka 11. Odluke o javnim priznanjima Grada
Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13) Odbor za javna priznanja Grada Rijeke objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Grada Rijeke u 2018. godini

I.

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2018. godini i to:

 • Nagrade Grada Rijeke za životno djelo

Nagrada se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće
na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne skrbi,
sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja ili drugih oblika
društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu
Grada Rijeke. Nagrada Grada Rijeke za životno djelo dodjeljuje se
fizičkoj osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 • Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke”

Zlatna plaketa “Grb Grada Rijeke” se dodjeljuje za dugogodišnji
značajan doprinos razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada Rijeke.
Nagrada se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos
u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne
skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti
spolova, promicanja ljudskih prava te u drugim područjima društvenog
života.

 • Godišnje nagrade Grada Rijeke

Godišnja nagrada Grada Rijeke je javno priznanje koje se dodjeljuje
za doprinos i postignuća koja su od osobitog značenja za Grad Rijeku, a
ostvarena su tijekom posljednje dvije godine
koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada. Nagrada se
dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuća u
područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne
skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, zaštite okoliša
te drugih javnih djelatnosti.

II.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:

 • građani Grada Rijeke,
 • domaće pravne osobe i
 • gradonačelnik Grada Rijeke.

III.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i obvezno sadrži sljedeće podatke:

 1. ime i prezime odnosno naziv podnositelja prijedloga,
 2. prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
 3. podnositelj prijedloga, fizička osoba, dužan je dostaviti dokaz o
  prebivalištu na području Grada Rijeke (presliku osobne iskaznice ili
  uvjerenje MUP-a o prebivalištu),
 4. osobno ime odnosno naziv pravne osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi (kratak životopis),
 5. naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
 6. iscrpno obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja,
 7. odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze,
  kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju
  navodi iz prijedloga,
 8. prijedlog mora biti potpisan, a ukoliko je predlagatelj pravna osoba
  prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i
  ovjeren pečatom.

IV.

Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja
iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita
vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

V.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće
Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada
Rijeke.

VII.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke” ili putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, do ponedjeljka, 19. veljače 2018. godine.

VIII.

Prijedlozi se mogu podnijeti na obrascu za podnošenje prijedloga za
dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2018. godini koji je objavljen
na www.rijeka.hr.

IX.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Uredu Grada, Korzo 16, putem telefona broj +385 51 209 524 te elektroničke pošte na adresi ured-grada@rijeka.hr.

Predsjednik Odbora
Tihomir Čordašev

Kalendar događanja

Izložba
 • 27.06. – 09.07.
 • (19:00)

Putujuća izložba fotografija “Tokyo Before / After” u Kortilu

Izložba predstavlja profil Tokija kroz umjetnost fotografije, pri čemu se prizori iz 1930/1940-ih izlažu kao suprotnost onima nastalima nakon 2010. godine...

Detaljnije

Film
 • 06.07.
 • (21:00)

Dokumentarni filmovi u Društvenom centru Drenova

U sklopu manifestacije Ljeto na Drenovi u srijedu 6. srpnja u 21 sat u dvorištu Društvenog centra Drenova na adresi Drenovski put 138a, u suradnji s LFF-om možete pogledati dva kratkometražna dokumentarna filma....

Detaljnije

Književni susret
 • 07.07.
 • (20:00)

Knjiga na nezgodnim mjestima: Dino Pešut u pothodniku ispod autoceste na Krnjevu

U četvrtak 7. srpnja u 20 sati u pothodniku na Krnjevu koji prolazi ispred autoceste, a u kojeg se ulazi iz Medovićeve ulice održat se novi susret iz ciklusa Knjiga na nezgodnim mjestima Gradske knjižnice Rijeka....

Detaljnije

Festival
 • 07.07.
 • (21:00)

Lela Kaplowitz Trio stiže na Festival Štikla

Cijenjena hrvatska jazz vokalistica sa svjetskim glazbenim iskustvom Lela Kaplowitz je nastupala u Madison Square Gardenu, Birdlandu i Blue Noteu u New Yorku, na mnogim prestižnim jazz festivalima te s vrhunskim jazz glazbenicima diljem sv...

Detaljnije

Koncert
 • 07.07. – 08.07.
 • (20:00)

LET 3 otvara Riječku zvečku

Veliko otvaranje festivala Riječka zvečka uz neprikosnovene vladare koncertnih pozornica - riječki Let 3...

Detaljnije

Koncert
 • 12.07.
 • (20:00)

Kultur Shock u Rijeci!

Atipični i politički bezobrazni sa sevdahom, punkom i rockom u savršenoj kombinaciji, u Rijeku dolaze nabrijani da bi vas ”kulturno šokirali”!...

Detaljnije