rijecka kultura

O prijedlogu Programa podrške 2013 (uvjetima, pravilima,
kriterijima itd.) u drugoj fazi javne rasprave s predstavnicima zainteresirane
i stručne javnosti raspravljat će se na javnoj tribini u Rijeci koja će biti
održana u utorak, 23. travnja 2013. od 12 do 15 sati u prostorima Saveza udruga
Molekula (Delta 5/I).

Na tribini će sudjelovati zamjenik predsjednice Upravnog
odbora Marin Lukanović, upraviteljica Zaklade Dea Vidović te stručna suradnica
Danijela Šavrljuga Todorović.

Javnu tribinu moderirat će Ana Žuvela (IRMO).