Izložba X-Ray photos Nicka Veaseya u Kloviću

Iako je izložba otvorena u odsustvu samog autora, njegovi radovi govore dovoljno sami za sebe. Korištenje rendgenskih zraka, na koje smo navikli u medicinskom kontekstu, kao umjetničkog alata omogućava nam jedinstvenu perspektivu, pogled u doslovno nutrinu stvari.

Kukci i obični predmeti koje Veasey koristi kao modele, postaju tako začudni objekti ispunjeni neslućenim linijama i oblicima.

Izložbu je otvorio profesor Borislav Božić iz Fotokluba Rijeka, spomenuvši da povijest rendgenografije u Rijeci seže još u 1896. godinu, kad ju je ondašnjim Riječanima predstavio profesor Peter Salcher. Božić je, također, iskoristio priliku pozvati ljubitelje fotografije na sudjelovanje u drugim aktivnostima Fotokluba Rijeka.

Više o svemu tome možete saznati u kratkoj snimci s otvorenja izložbe: