Karneval u Primorsko-goranskoj županiji

Fotografija na temu karnevala u Primorsko-goranskoj
županiji, osim tehničkih i stilskih vrijednosti fotografije kao medija, trebala
bi nositi atmosferu uzbuđenja i igre, radosti i smijeha, vedru i optimističnu
stranu života, ali i izvorne tradicijske poticaje i obilježja autentičnosti
života i kraja kojega predstavlja. To su bili kriteriji pri odabiru nagrađenih
fotografija.  

Prva nagrada
dodijeljena je Miru Dežuloviću za fotografiju „Zebre s Kantride“, za duhovitu
vizualnu crno-bijelu igru blisku op-artu u kojoj se pulsiranje površine kreće
prema svim stranama kadra, pa i u dubinu i prema motritelju.

Druga nagrada dodijeljena je Nebojši Aniću za fotografiju
„Dondolaši“, za afirmaciju tradicijskih vrijednosti, ali i za razigranost
prizora i za izričaj moćnog i autentičnog prizivanja ritmičnih, vizualnih i
zvučnih asocijacija.

Treća nagrada dodijeljena je Vladimiru Majoru za fotografiju
„Zvončar“ kojom je zabilježio originalnu masku zvončara od slame i kojom je
afirmirao tradiciju ruralnog življenja i njegovanja običaja.

Diplome su dodijeljene: Miroslavu Radiću za fotografiju
„Dvije glave“, za čistoću kolorističkih odnosa, slikarski izbalansiranih tonova
žutog i zelenog; Zoranu Uzelcu za nadrealni ugođaj i čisto kreativno
razmišljanje na razini dinamičnih kolorističkih suprotnosti u fotografiji „Još
te vidim“;  Elmi Dujić za fotografiju
„Meriko u plamenu“, za dobro komponirani prizor spaljivanja pusta uz široku
plohu namreškanog mora i umirenu plohu blijedoga neba.

Za čitku vizualnost, domišljatost kadriranja i zrelo
promišljanje u mediju fotografije pohvaljuju se: Ena Grozdić za fotografiju
„Glava“; Irena Peričić – Mohorić za fotografiju „Grobnički dondolaši“,
Christian Grailach za fotografiju „Halubjani na Podbregu“ i Gordana Kvajo za
fotografiju „Budućnost u fokusu“.

Kalendar događanja