Radovi su u nadležnosti TD Rijeka promet d.o.o. i za njih je iz proračuna osigurano 45.000,00 kuna.