Gradska Cistoca

Predsjednik uprave
Trgovačkog društva za gospodarenje otpadom “Ekoplus” Dušan Šćulac rekao
je da je pri kraju izrada dokumentacije te da će radovi na Marišćini
uskoro početi. Podsjetio je da je u travnju ove godine objavljen
natječaj za izvođača radova, ali se, po pravilima Europske unije, još ne
smije objaviti ime odabranog izvođača. Dodao je da će to biti poznato
do kraja ove godine, kada će se potpisati ugovor o gradnji.

Župan Zlatko Komadina ocijenio je da građani shvaćaju kako nije
riječ o novom smetlištu, nego će se na Marišćini brinuti za otpad i
omogućiti bolja briga o okolišu. Istaknuo je da se Marišćina mogla
izgraditi prije, ali projekt se ostvarivao tako da se izbjegne
opterećenje građana i da se uštedi 30 milijuna eura.

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel naveo je da su kapaciteti
odlagališta komunalnog otpada Viševca u općini Viškovu popunjeni te da
bi ono do 15. studenoga ove godine trebalo prestati s radom.

“Komunalni otpad više se neće odlagati na Viševcu, ali sanacija
tog odlagališta neće prestati”, rekao je Obersnel te istaknuo da je za
prijelazno razdoblje, od zatvaranja Viševca do otvaranja Marišćine,
pronađeno rješenje – baliranje komunalnog otpada. Uređaj za baliranje
već je na Viševcu, u probnom je radu i traje edukacija zaposlenika,
rekao je Obersnel te dodao da će se u prvoj fazi balirani otpad
pohranjivati na Viševcu, a u drugoj fazi na Marišćini.

Riječki gradonačelnik također je rekao kako baliranje nije
ekološki problematično jer je tehnologija takva da sadržaj ne može
iscuriti iz bala, niti ih mogu uništiti životinje. Otpad će se, kao što
se već čini, selektirati, a onaj koji ostane nakon primarne selekcije će
se drobiti. Kad Marišćina počne raditi, “balirani otpad zbrinut će se
kao i svaki drugi”, rekao je.

Ugovor o zajedničkom financiranju projekta županijskog centra za
gospodarenje otpadom Marišćine, vrijedan 49,3 milijuna eura, potpisan
je u svibnju ove godine.

Projekt sufinancira Europska unija iz svojih fondova s 22,3
milijuna eura, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)
s 11 milijuna eura te Primorsko-goranska županija, grad Rijeka i
“Ekoplus” sa 16 milijuna eura.

Marišćina će se prostirati na 42,5 hektara na sjeveru općine
Viškova. Primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nerazvrstanoga
komunalnog otpada trajno će se izolirati prikupljeni otpad i tako
smanjiti njegov utjecaj na okoliš.