26. Gradonačelnikov kolegij

Po prvi puta će se izbori u 34 mjesna odbora, među kojima je i novi mjesni odbor, Gornji Zamet, održati u isto vrijeme, što će, istaknuto je na današnjem Gradonačelnikovom kolegiju, pridonijeti većoj prepoznatljivosti izbora u javnosti, a time i većem odazivu građana na glasanje za članove vijeća mjesnih odbora.

Kako je istaknuo pročelnik Odjela za gradsku upravu i samoupravu Mladen Vukelić, građani će, ovisno o veličini mjesnog odbora, birati 9, 7 ili 5 članova vijeća, s time što 9 članova ima samo Vijeće MO Sveti Nikola, po 7 članova VMO Drenova, Gornja Vežica i Zamet, a ostali mjesni odbori po 5 članova vijeća.
 
Raspisivanje izbora je u nadležnosti gradonačelnika Vojka Obersnela, koji je izrazio zadovoljstvo što je izmjenama Zakona o jedinicama lokalne i regionalne samouprave omogućeno da se izbori za vijeća mjesnih odbora održavaju u isto vrijeme, što će zasigurno pridonijeti lakšem motiviranju građana da izađu na izbore, a time i omogućiti daljnji razvoj mjesne samouprave u Rijeci.
 
Podsjetimo, s obzirom na dosad složenu proceduru osnivanja mjesnih odbora, mjesni odbori su se osnivali u različito vrijeme, pa su se onda i izbori za vijeća mjesnih odbora u Rijeci održavali u različito vrijeme.
 
Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke te nezavisne liste, a predlagači potonjih moraju prikupiti 30 potpisa kako bi lista kandidata bila pravovaljana. Obrasce za podnošenje kandidacijskih lista političke stranke i nezavisni kandidati mogu preuzeti u Izbornom povjerenstvu na adresi Trpimirova 2 – polukat, u razdoblju od 29. travnja do 11. svibnja 2010. godine, u vremenu od 10 do 14 i od 16 do 18 sati. Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu najkasnije do 11. svibnja do 24,00 sata.
 
Pored odluke o raspisivanju izbora, usvojene su i odluke o imenovanju stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora te obvezne upute o pravima i dužnostima promatrača na izborima.

Intendantica Nada Matošević-Orešković predložena za drugi mandat

Gradonačelnik Obersnel dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Kazališnog vijeća da se za intendanticu HNK Ivana pl. Zajca za razdoblje od 2011. do 2014. godine imenuje sadašnja intendantica Nada Matošević-Orešković. Konačnu odluku o imenovanju donijet će Gradsko vijeće.
 
Na raspisani natječaj su pristigle tri prijave. Kako je kazao predsjednik Kazališnog vijeća Elvio Baccarini, vijeće se jednoglasno opredijelilo za Matošević Orešković. Njen dosadašnji rad na mjestu intendantice ocijenjen je vrlo uspješnim, a vođenje financijske politike vrlo savjesnim. Iskazan je trend rasta broja gledatelja, a kazalište je primilo više od 50 priznanja za svoj umjetnički rad.
 
“Sve što smo u dosadašnjem radu Nade Matošević Orešković mogli vidjeti kao osnivači i glavni financijeri zaključujemo da je treba biti razlog velikog zadovoljstva. Zadovoljstvo izražavamo kako rezultatima umjetničkog rada, što potvrđuju brojna priznanja, tako i stvaranjem novih programa, od otvaranja kazališta mladima do pokretanja novih manifestacija kao što je netom završeni KamovFest, koji će, vjerujem, prerasti u prepoznatljiv događaj,” kazao je Obersnel.
 
Sve više uspješnih učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima

Gradskom vijeću upućene su i izmjene Odluke o nagradama učenicima i prosvjetnim radnicima–mentorima za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Kako je istaknula pročelnica Odjela za odgoj i školstvo Branka Renko-Silov, novom odlukom se predlaže da se poklon-bonovi kao nagrada učenicima zamijene novčanom nagradom. Naime, do sada se za poklon-bonove mogla nabaviti informatička i sportska oprema te knjige i multimedija edukativnog sadržaja, no sami učenici su izrazili želju da svoju nagradu usmjere na, primjerice, pohađanje tečaja informatike ili stranog jezika, polaganje vozačkog ispita, kupnju novog pisaćeg stola i slično, pa je i predloženo uvođenje novčane nagrade.
 
Također, Gradskom će se vijeću predložiti da se u odluku ugradi odredba prema kojoj gradonačelnik može, s obzirom na stanje u proračunu ili broj nagrađenih, utvrditi da iznos nagrade bude manji u iznosu do 15%.

Za autotaksi dozvolu do sada pristiglo čak 12 novih zahtjeva

Nakon što je u ožujku donesena nova Odluka o autotaksi prijevozu, koja predviđa obavljanje autotaksi djelatnosti na temelju dozvole, do sada je zahtjeve za izdavanje dozvole predalo 39 poduzetnika. Kako je kazala pročelnica Odjela za komunalni sustav Irena Miličević, najveći broj dozvola, njih 20, zatražila je tvrtka Cammeo, u čijem zahtjevu cijena za dnevnu i noćnu vožnju do 5 kilometara iznosi 20 kn, a za svaki daljnji kilometar 7 kn. Pristiglo je i 7 zahtjeva postojećih autoprijevoznika, kao i 12 zahtjeva od poduzetnika koji do sada nisu obavljali autotaksi prijevoz. Očekuje se da će ubuduće Rijekom voziti dvostruko više poduzetnika nego što ih je bilo do sada.
 
Gradonačelnik je ujedno i usvojio tehničku izmjenu Odluke o maksimalnom iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza, koju su zatražili predstavnici Udruženja obrtnika Rijeka.
 
Ugovor o podzajmu za kanalizaciju Grobnik

Gradskom vijeću upućena je na razmatranje i usvajanje Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o podzajmu za izgradnju oborinske odvodnje Rijeka – Grobnik u sklopu projektu Jadran. Potprojektu Rijeka – Grobnik namijenjeno je 75 milijuna kuna, s time da je polovica novčanih sredstava je bespovratna, a polovica financirana iz sredstava podzajma na što je potpis između Hrvatskih voda, Grada Rijeke i KD Vodovod i kanalizacija stavljen 8. travnja.  
 
Komunalno društvo će sredstva za povrat podzajma s kamatama financirati na teret prikupljene naknade za razvoj, čiji su obveznici plaćanja naknade su svi korisnici usluge vodoopskrbe. Grad Rijeka je među prvima u Hrvatskoj uveo naknadu za razvoj, pa je zato mogao i među prvima mogao uključiti u projekt Jadran, čija je prva faza u Rijeci, kojom je izgrađeno 13 kilometara kanalizacijske mreže i 3 crpne stanice, trajala od 2006. do 2009. godine. Naglašeno je kako se zbog novog zajma neće podizati cijena naknade za razvoj.
 
Stipendije za vukovarske studente

Gradonačelnik je donio odluku o sklapanju Sporazuma između gradova Rijeke i Vukovara radi dodjele proračunskih sredstava za stipendiranje deset vukovarskih studenata u ukupnom iznosom od 80.000,00 kuna.
(S.R.)