Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na jučerašnjem kolegiju prihvatio je izvješće Turističke zajednice o turističkim pokazatelji za grad Rijeku u 2016. godini koji Rijeku potvrđuju kao rastuću destinaciju urbanog turizma.

Da se  ulaganja u
razvoj Rijeke kao turističke destinacije višestruko isplate pokazuju podaci
koje je na gradonačelnikovom kolegiju iznio direktor TZ grada Rijeke Petar
Šakrpa. Prema statističkom izvješću Turističke zajednice višegodišnji uzlazni
trend riječkog turizma nastavljen je i u 2016. godini. Riječki smještajni
objekti ostvarili su promet od 260.558 noćenja, što je 22% više u odnosu na
2015. Ostvareno je 114.747 dolazaka, što je 8% više u odnosu na 2015. godinu.
Broj stranih dolazaka veći je za 10% i 
čini 71% udjela u ukupnim dolascima.

U 2016. godini, Rijeku kao turističku destinaciju prepoznale
su i kruzing kompanije. U riječku je luku uplovilo ukupno 15 brodova od strane
8 kompanija koji su u Rijeku doveli ukupno 13.874 putnika. Za ovu je godinu
najavljen dolazak 16 brodova od strane 9 kompanija, od kojih će njih 6 po prvi
puta uploviti u riječku luku.

Pored sredstava koje Grad dostavlja Turističkoj zajednici
grada Rijeke na osnovi Zakona o boravišnoj pristojbi, za program razvoja turističke
destinacije Grad je u 2017. godini planirao ukupno 900.000,00 kuna,  od čega je iz prihoda boravišnih pristojbi
rezervirano 240.000,00 kn, dok je za sufinanciranje programa promocije
turističke destinacije namijenjeno 660.000,00 kuna. Turistička zajednica grada
rijeke predložila je da se iz prihoda boravišnih pristojbi sufinancira
Informativna služba za građane i goste – odnosno Turistički informativni centar
(TIC) na Korzu i info punkt na Trsatskom kaštelu te Kalendar zbivanja pod
nazivom “ŠTA DAnas?” koji se priprema mjesečno i u sklopu kojeg se
nalazi pregled svih događanja u gradu, mjestima koje treba obavezno posjetiti,
odnosno sve informacije koje gostu mogu trebati. Gradski vodič tiska se na
hrvatskom i engleskom jeziku te je dostupan u TIC-u, Info punktu Trsatski
kaštel, Info punktu Kvarnera, Info punktu u Zračnoj luci Rijeka, TIC-u Opatija
i svim smještajnim kapacitetima.