Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i Karla Mušković, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke predstavili su javnosti nova prava u sklopu riječkog socijalnog programa. Cilj ovog predstavljanja bio je pozvati građane da se jave i iskoriste svoja prava koja su im ovom Odlukom omogućena.

Nakon što je stupila na snagu nova odluka o socijalnoj
skrbi, na jučerašnjem kolegiju gradonačelnik Obersnel utvrdio je visine iznosa
svakog pojedinog prava koje se može ostvariti temeljem nove Odluke.

Procjenjuje se da će novim oblicima pomoći biti dodatno
obuhvaćeno 4.500 građana Rijeke koji do sada nisu bili korisnici Socijalnog
programa Grada Rijeke
, za što će se izdvojiti još oko 5 milijuna kuna iz
proračuna Grada Rijeke te komunalnih društava Grada Rijeke.

Izmjene su sljedeće:

 • podignut je cenzus
  za samačka kućanstva po uvjetu prihoda s 2.000,00 na 2.300,00 kuna;
 • uvedene su dvije
  nove kategorije korisnika – jednoroditeljske obitelji i osobe starije od 65
  godina bez ikakvih prihoda; ta se mjera pretežito odnosi na domaćice
 • kategorija osoba s
  tjelesnim i intelektualnim oštećenjem je proširena na još dvije potkategorije
  – djecu koja koriste uslugu rane intervencije i korisnike naknade do
  zaposlenja;
 • prošireno je i
  pravo korištenja pučke kuhinje na sve korisnike prava na zajamčenu minimalnu
  naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka
 • djeci i mladima,
  korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb
  Rijeka, uvodi se novo pravo;
 • samcima –
  korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb
  pomoći će se prvi nabavci kućanskih uređaja;
 • širi se pravo na
  naknadu za troškove isporuke plina;
 • širi se pravo na
  besplatnu hranu za dojenčad.

Dakle, prava iz Socijalnog programa Grada Rijeke šire se na
određene kategorije građana koje do sada nisu bile obuhvaćene.

Podignut je cenzus za samačka kućanstva po uvjetu prihoda s
2.000,00 na 2.300,00 kuna pa su tako pravo na korištenje mjera iz Socijalnog
programa dobili svi samci s primanjima do 2.300,00 kuna.

Uz proširenje socijalnog uvjeta i uvjeta prihoda koji se
odnosi na samca, dodana su i dva nova uvjeta kojima se socijalni program širi i
to uvjet jednoroditeljstva i uvjet starije radno neaktivne osobe.

Uvjet jednoroditeljstva zadovoljava obitelj koju čine
dijete, odnosno djeca i jedan roditelj koji sam brine o djetetu odnosno djeci
te su im prihodi za 20% viši u odnosu na minimalne prihode (cenzuse) utvrđene
za mogućnost primanja određenih oblika gradske socijalne pomoći. Cenzusi za ovu
kategoriju građana tako iznose:

 • za dvočlano
  kućanstvo 3.480,00 kuna
 • za tročlano
  kućanstvo 4.680,00 kuna
 • četveročlano
  6.000,00 kuna i tako dalje.

Uvjet starije radno neaktivne osobe ispunjava osoba u dobi
od 65 i više godina koja je bez osobnih prihoda, a čiji se članovi kućanstva
uklapaju u postojeće cenzuse. Ove će osobe dobivati mjesečnu novčanu potporu u
iznosu od 150 kuna.

Izmjenama u Socijalnom programu Grada Rijeke kategorija
osoba s tjelesnim i intelektualnim oštećenjem je proširena na još dvije potkategorije pa sada i djeca koja koriste uslugu rane intervencije i korisnici
naknade do zaposlenja mogu koristiti prava iz Socijalnog programa.

Proširuje se i pravo korištenja pučke kuhinje na sve
korisnike prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb
Rijeka, a ne samo radno nesposobne kao što je to bilo do sada.

Djeci i mladima, korisnicima prava na zajamčenu minimalnu
naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka, a koji su redoviti učenici
srednjih škola ili studenti će se odobriti poklon bon za kupnju knjiga i
pribora kao mjera socijalnog ulaganja. Ova mjera bit će u primjeni od početka
nove školske odnosno akademske godine.

Samcima korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri
Centru za socijalnu skrb Rijeka će se jednom godišnje izdavati vaučeri za
kupnju kućanskih uređaja u iznosu od 1000 kuna.

Širi se i pravo na naknadu za troškove isporuke plina i to
na korisnike zajamčene minimalne naknade pro Centru za socijalnu skrb.

I na kraju, širi se pravo na besplatnu hranu za dojenčad i
to na korisnike koji ispunjavaju uvjet doplatka za djecu.

Svi građani Rijeke koji smatraju da se uklapaju u opisane
kriterije mogu to provjeriti na brojeve telefona: +385 51 209 625, +385 51209
362, +385 51 209 622, +385 51209 626 i pozivaju se da to učine.