undefined

Zakladin
Program podrške 2018 predstavit će Danijela Šavrljuga Todorović, voditeljica Odjela
za programe podrške. Svrha informativnog dana je zainteresiranoj javnosti te
organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) na
području suvremene kulture i umjetnosti što kvalitetnije predstaviti javne
pozive koje je Zaklada “Kultura nova” objavila 7. lipnja 2018. u okviru
Programa podrške 2018 kao i mogućnosti financiranja. Rok za podnošenje prijava je 30. kolovoza 2018.

Zaklada “Kultura
nova”
informativne dane o ovogodišnjem Programu podrške, osim u
Rijeci, održat će i u Dubrovniku, Biogradu na Moru, Puli, Sisku, Splitu,
Varaždinu, Vinkovcima i Zagrebu.

Zaklada „Kultura nova“ od svog osnutka 2011. godine pruža
stručnu i financijsku podršku programima organizacija civilnog društva u
kulturi.