U publikaciji je istraženo sedam studija slučaja iz Dubrovnika, Čakovca, Karlovca, Pule, Splita, Zagreba i Rijeke, gdje je kao primjer uzeto djelovanje Saveza udruga Molekula. Zbornik je dizajnirao Dario Dević, a objavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku.

Na predstavljanju su bili dr. sc. Dea Vidović, upraviteljica Zaklade Kultura nova i urednica zbornika, Davor Mišković, član istraživačkog tima projekta o sudioničkom upravljanju, te Luka Rodela, predsjednik i koordinator Saveza udruga Molekula.

Osim prednosti sudioničkog upravljanja kao takvog, bilo je riječi i o primjenjivosti tog modela na buduće projekte u Rijeci, kao što je npr. Centar ponovne uporabe planiran u suradnji s Gradom Rijeka. Više o tome saznajte od Luke Rodele u video prilogu.