Muzej grada Rijeke

Vijeće je za članicu Upravnog odbora Zaklade
Sveučilišta u Rijeci imenovalo Sandu Sušanj, a  za nove članove Kazališnog
vijeća HNK Ivana pl. Zajca Rijeka od strane osnivača imenovani su: Nenad
Šegvić, Snježana Prijić- Samaržija i Danijel Trinajstić. Za članove Kazališnog
vijeća Gradskog kazališta lutaka Rijeka od strane osnivača imenovani su: Davor
Mišković, Jasna Vukonić-Žunič i Petra Pejić Papak. Riječ je o mandatima
na četiri godine.

Kalendar događanja