"Zajaši zmaja" humanitarna je akcija održana za radnike 3. maja koji već sedam mjeseci nisu primili plaću uslijed neizvjesnog stanja brodogradilišta. Za prikupljanje sredstava za radnike te za osviještenost javnosti organiziran je rock koncert u sportskoj dvorani „3. maj“, prostoru koji je prvi put iskorišten za veliki glazbeni nastup.

Prema odluci radnika, sav će novac biti uplaćen na račun većinskog Sindikata metalaca Hrvatske-podružnica „3. maj“, a, sukladno prioritetima, sredstva će dalje biti transferirana supružnicima koji oboje rade u brodogradilištu, radnicima s većim brojem djece, te trećemajskim zaštitarima koji plaće nisu dobili od rujna prošle godine, a sve vrijeme dolaze na svoja radna mjesta.

Valja znati da su se svih honorara, naknada i troškova usluga odrekli svi izvođači te Tomislav Juretić (izrada vizualnog rješenja plakata i ulaznica), ZAMP, Tiskara Sušak, Securitas, Rijeka sport i Grad Rijeka.

Organizatori podsjećaju da je koncert inicirala stranka Hrvatski
laburisti-stranka rada, a da su logističku podršku u pripremi koncerta
pružili i: SDP, PGS, Akcija mladih, HNS, IDS i HSU. Sve stranke
solidarno podmiruju i tehničke troškove u realizaciji koncerta.