Kako u svom pozivu navode organizatori, Rijeka je prije godinu dana bila jedini hrvatski grad koji je izašao na ulice za bolju Rijeku i bolju Hrvatsku u isto vrijeme kada se održavao Hod za život. Više od dvije tisuće građana jasno je poručilo da im je sloboda izbora važna, a snaga zajedništva u gradu se osjećala još dugo nakon okupljanja.

Bilo je tu i direktnih poruka koje su se odnosile na slobodu odlučivanja o trudnoći, i poruka o ravnopravnosti žena i muškaraca po svim osnovama, poruka o vapaju za boljim zdravstvenim sustavom i sigurnim radnim mjestima.

Poruka o prevlasti znanosti nad pseudoznanosti, o želji da se živi u sekularnoj državi, o težnji da gradimo društvo napretka, bez nacionalizama i revizionizama, u kojem ljubav dolazi u svim oblicima. Sve te poruke stižu iz Rijeke, grada za koji želimo da se trudi ne samo nominalno već i djelima biti grad različitosti, poručili su organizatori.

Lani su direktan povod za okupljanje, dodaju, bili i pokušaji da se referendumima otkaže potpis RH na Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te smanji
područje odlučivanja nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru.

„U posljednjih godinu dana navedena Konvencija nije našla svoju primjenu u praksi. U javnom je prostoru isticanje nacističkog i fašističkog znakovlja prešutno postalo dopušteno. Isplivale su grozomorne priče
o tretmanu žena u hrvatskim bolnicama. Prijedlozi novog Zakona o sprječavanju i prekidu trudnoće prijete dodatno ograničiti dostupnost pobačaja i stigmatizirati žene, a UN otvoreno upozorava na kršenje reproduktivnih prava u Hrvatskoj.

To je kontekst u kojem se suočavamo i s rastućim religijsko-političkim pokretom koji u hrvatsko društvo želi intervenirati kroz katoličku doktrinu. Bori se za život nerođene djece, no ono što zaista čini jest da skreće
pozornost javnosti na rasprave kad počinje život s važnijih pitanja: gladuju li možda neka rođena djeca, imaju li jednak pristup zdravstvenom i obrazovnom sustavu, odlaze li njihove sestre i braća iz ove zemlje, dobivaju li roditelji otkaze, i u konačnici kakvu planetu ta djeca dobivaju u naslijeđe.

Inicijativa Građanke i građani Rijeke smatra da je nedopustivo ne reagirati na činjenicu da u javni prostor ulazi sve veći broj poruka koje zagovaraju svođenje uloge žena na ulogu majke i supruge, koje doprinose blokiranju pristupa suvremenim medicinskim praksama i dokidanju nekih od osnovnih ljudskih prava propisanih međunarodnim konvencijama.

Nažalost, i ove se godine potrebno boriti za već stečena prava. Potrebno se boriti za život u slobodi izbora, u slobodi od nasilja i prisile, za život u slobodi od diskriminacije, za jednakost i ravnopravnost.

Inicijativa poziva sve koji su lani prepoznali/e poruku Za slobodu da ovu subotu svibnja još glasnije kažu NE svima koji/e slobodu žele prilagoditi svojim interesima i učiniti ju privilegijom podobnih. Rijeko, ostani grad koji misli i djeluje! Nek’ nas opet bude više!“, poručili su iz inicijative.

Inicijativu Građani i građanke Rijeke čini niz riječkihbudruga: Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter, Udruga Delta, Udruga za pomoć ovisnicima Vida, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Udruga Prostor Plus, Kreativni kolektiv Kombinat, SOS Rijeka – Centar za nenasilje i ljudska prava, Lezbijska organizacija Rijeka LORI, Udruga Filmaktiv, Udruga LFF, Udruga RiRock te brojni pojedinci i pojedinke.