U zgradi bivšeg Exportdrva na Delti potpisan je Ugovor o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020. između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH i Grada Rijeke.

Ugovor su potpisali Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture i Vojko Obersnel, gradonačelnik Rijeke.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel potpisali

Koncesija na pet godina

Potpisivanjem ovog Ugovora Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na period od 5 godina dodjeljuje Gradu Rijeci koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra, a u svrhu odvijanja programa Rijeka – Europska prijestolnica kulture 2020.

Potpisivanju Ugovora prisustvovali su i Nina Perko, načelnica Sektora za upravljanje pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ivan Šarar, pročelnik Odjela za kulturu Grada Rijeke, Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprave Rijeka, a nazočni su bili i i Marko Filipović te Nikola Ivaniš, zamjenici gradonačelnika Rijeke te Andrej Poropat, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke.

Kulturna događanja za Riječane i goste

Hala Exportdrva, površine 5.400,0 m2, po uređenju postat će lokacija gdje će građani i građanke Rijeke, brojni gosti i slučajni prolaznici imati priliku uživati u izložbama, glazbenim i scenskim nastupima.

Foto: Angela Maksimović