Sva komunalna i trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke ostvarila su u 2016. godini  dobit u poslovanju, osim Komunalnog društva Čistoća, koje je zbog kašnjenja u početku rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina ostvarilo gubitak od 17,9 milijuna kuna, od čega je veći dio već pokriven iz zadržane dobiti iz prethodnih godina, a ostalo će se namiriti iz dobiti društva u narednom razdoblju, rečeno je na gradonačelnikovom kolegiju.

Očekivani gubitak

Prema izvješćima o poslovanju komunalnih i trgovačkih
društava u protekloj godini, KD Kozala ostvarilo je dobit u iznosu od 90 tisuća
kuna, Rijeka plus u iznosu od 2,17 milijuna kuna, Rijeka promet u iznosu od 3,6
milijuna kuna, Poslovni sustavi u iznosu od 3,19 milijuna kuna, a Rijeka sport
u iznosu od 62 tisuće kuna. Dobit su ostvarili i KD Autotrolej u iznosu od 642
tisuće kuna, KD Vodovod i kanalizacija u iznosu od 382 tisuće kuna, Energo u
iznosu od 318 tisuća kuna, a Riječka razvojna agencija Porin u visini od 40
tisuća kuna te su sva četiri društva svoju dobit iskoristila za pokriće
gubitaka iz prethodnih razdoblja. Vanjske revizorske tvrtke dale su pozitivno
mišljenje na financijska izvješća svih društava.

Jedino društvo koje je ostvarilo gubitak je KD Čistoća u
iznosu od 17,9 milijuna kuna. Kako je kazala predstavnica KD Čistoća Snježana
Šuković, gubitak u poslovanju nastao je isključivo zbog nepravovremenog
puštanja u rad ŽCGO Marišćina, što je uzrokovalo dodatne troškove jer se
prikupljeni otpad zbrinjavao na odlagalištima izvan Primorsko-goranske
županije. Veći dio gubitka u iznosu od 11,8 milijuna kuna već je pokriven iz
zadržane dobiti, 161 tisuća kuna je pokriveno iz ostalih rezervi, dok će se
ostatak od 5,9 milijuna kuna pokriti iz ostvarene dobiti društva u narednom
periodu.

Povećana kvaliteta usluge

Kvaliteta usluge građanima povećana je ulaganjima od više od
200 milijuna kuna, s time da je u protekloj godini najviše investirao KD
Vodovod i kanalizacija, ulažući 139,4 milijuna kuna u više od 110 razvojnih
zahvata u projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje Rijeke i riječkog
prstena. Investirala su sva komunalna i trgovačka društva pa je tako, između
ostaloga, nabavljeno novih 10 zglobnih autobusa te su ugrađeni klima uređaji u
52 autobusa, završena je sanacija odlagališta Viševac te izgrađeno postrojenje
za proizvodnju električne energije iz odlagališnog plina, ugrađeni prvi
poluukopani spremnici za selekciju otpada, izgrađeni su novi plinovodni ogranci
te zamijenjeni dijelovi toplovoda, izgrađeno je 248 novih grobnih mjesta te je
nabavljena različita oprema. Investicijske aktivnosti nastavit će se i dalje,
budući da su komunalna i trgovačka društva osigurala i značajna sredstva iz
europskih fondova.

„Možemo biti zadovoljni poslovanjem komunalnih i trgovačkih
društava u protekloj godini, budući da su sva, osim KD Čistoća, poslovala s
dobiti, a i sam gubitak Čistoće bio je očekivan i opravdan. Vjerujem da će
situacija u 2017. godini biti još povoljnija, prije svega kako bi građani
dobili što kvalitetniju uslugu,“ zaključio je gradonačelnik Obersnel.