Uz to, u sklopu istog projekta, intenzivirat će se radovi na obnovi Palače Šećerane. Sve se smješta u gabarite postojećih zgrada industrijske kulturne baštine u ovoj zoni. U cijeli projekt, financijski i provedbeno, uz Grad Rijeku ulazi i Ministarstvo kulture jer je projekt u potpunosti u skladu s usmjerenjem Ministarstva kulture i nove ministrice budući da kulturnu baštinu, u ovom slučaju vrijednu industrijsku baštinu, sagledava na suvremeni način dodjeljujući joj uporabnu funkciju i namjenjujući je upravo sadržajima kulture. Ministarstvo kulture je odlučilo biti strateški partner Gradu, i to ne samo za projekt knjižnice kako je ranije najavljivano u medijima, nego za čitav projekt revitalizacije zone Benčić s ovim programskim sadržajima.

Riječ je o značajnom i hrabrom zaokretu od dosadašnjih projekata i koncepata, na kakav se gradonačelnik Obersnel odlučio i s obzirom na financijsku situaciju u cijeloj zemlji koja uvjetuje potpunu neizvjesnost u kontekstu realizacije dosadašnjih projekata MMSU-a i Knjižnice.

Osim toga, ovakav projekt otvara i mogućnost da se pored sredstava Ministarstva kulture i Grada Rijeke u realizaciju uključi i Ministarstvo gospodarstva putem Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, te da se projekt sufinancira putem Europskih fondova.

Projekt bi se kako je sada zamišljeno realizirao kroz tri faze: prva faza obuhvatila bi useljenje knjižnice u T-objekt i obnovu ciglene zgrade, u drugoj fazi MMSU bi se useljavao u ostale navedene prostore, a u trećoj fazi završila bi se obnova Palače Šećerane koja se provodi čitavo vrijeme.

Uvidom u stanje na samom T-objektu te usporedbom s Programskom osnovom za novu zgradu Gradske knjižnice Rijeka, uz izradu okvirnih idejnih nacrta, zaključeno je da pažljivo preuređenje T-objekta kompleksa Rikard Benčić rješava potrebe Gradske knjižnice Rijeka za novim prostorima i da se u tom prostoru može ostvariti koncept knjižnice za 21. stoljeće. Jednako tako, obzirom na novu situaciju, programski sadržaj MMSU-a smješta se u dio H-objekta kompleksa Rikard Benčić, u ciglenu zgradu te u dio Palače Šećerane koja se već obnavlja. I ovo rješenje bit će moguće budući da se još 2011. godine, kada je postalo sasvim izvjesno da se od gradnje nove zgrade mora odustati na neodređeno vrijeme, na zahtjev MMSU-a razgovaralo o mogućnostima smještaja MMSU-a u postojeće gabarite T-objekta. Kako su H-objekt, ciglena zgrada i Palača Šećerane ukupnim prostorom znatno veći od samog T-objekta, program MMSU-a naći će adekvatan prostor u ove tri zgrade.

Dodatno, Upravna zgrada (Plača Šećerane) u ovom novom konceptu dobiva jasniju namjenu (ulazak dijela MMSU-a u zgradu), a Ministarstvo će značajnije financijski podržati daljnju obnovu zgrade pa će se radovi na obnovi samim time intenzivirati.
Rješenje infrastrukturnih problema riječke kulture tako je pronađeno je u korištenju svih objekata na platou bivše tvornice Rikard Benčić, gdje se na ukupno 16.000 kvadratnih metara u vlasništvu Grada Rijeke zadovoljavaju dvije prostorom deficitarne riječke kulturne ustanove, GKR i MMSU, štiti se i obnavlja dragocjena industrijska baština, Palača šećerane stavlja se u jasan kontekst i daje se potpuno novi karakter i pečat ovom dijelu grada.  

O svemu ovome na današnjoj konferenciji za medije govore ministrica kulture Andrea Zlatar Violić, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel i pročelnik za kulturu Ivan Šarar.