Rijeka City Card (RCC)

Usluga
kupnje mjesečne karte je dostupna korisnicima gradske Diners Club
Rijeka City Card kartice (prepaid, companion i kreditne) i svih ostalih
Diners Club kartica. Uvođenjem online kupnje mjesečne karte građanima
Rijeke te korisnicima usluga Autotroleja želi se osigurati brza i
jednostavna kupnja mjesečnih karata.
 
Mjesečna karta može se
kupiti za bilo kojeg korisnika DC RCC kartice, koji je pravo korištenja
gradskog prijevoza ranije upisao na prodajnim mjestima Autotroleja
(Jelačićev trg, Delta i Opatija) ili na prodajnom mjestu u određenim
poslovnicama Erste banke (Jadranski trg, Zamet i Opatija). Dakle, samo
prvi upis prava Autotroleja (upis pokazne karte) potrebno je napraviti
na navedenim prodajnim mjestima, a kasnije se mjesečna karta može
kupovati putem interneta.
 
Kupnja je moguća sa svim Diners i
gradskim DC RCC karticama, uključujući i prepaid karticu, pod uvjetom da
je na prepaid kartici dovoljno uplaćenih sredstava za kupnju mjesečne
karte. Karta kupljena na ovaj način u autobusu je dostupna nakon proteka
24 sata od on-line kupnje. Kako bi pokazna karta bila valjana potrebno
je karticu prisloniti na validator u autobusima Autotroleja.
 
Za
kupnju mjesečne karte putem interneta potrebno se je prethodno
registrirati za korištenje ECC On-line usluga kojima se može pristupiti
putem stranice www.rijekacitycard.hr ili direktno putem https://online.erstecardclub.hr /

Procedura
same kupnje putem interneta počinje tako da građani koji na ovaj način
žele kupiti mjesečnu kartu, u rubrici „RI gradske usluge“ odaberu vrstu
Diners Club kartice kojom žele izvršiti kupovinu te potom upišu broj DC
RCC kartice na koju se kupnja odnosi. Kupuje li kartu maloljetna osoba,
njezin zakonski zastupnik kao potvrdu da je suglasan sa kupnjom, kod
prve kupnje treba upisati svoj OIB.
 

Sve upute su vidljive na
stranicama ECC On-line usluga. Sama usluga korisnicima omogućuje pregled
mjesečne potrošnje na prodajnim mjestima,  primanje i plaćanje mjesečnih
računa, dok korisnicima prepaid kartica omogućuje i
uplatu sredstava na karticu.