„Darivanje krvi je jednostavno, ne boli, dobijete dobar osjećaj jer znate da ste nekom pomogli. Nastojim darivati krv kad god mogu, a posebno se odazivam na ovakve akcije studenata“, rekao je Obersnel pozvavši sve
koji mogu da daruju krv na akcijama ili u KBC-u Rijeka.

Stanje zaliha krvi po krvnim grupama koje se nalaze u Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu KBC-a Rijeka svakodnevno se ažuriraj na web stranici KBC-a Rijeka.

„Kapi života“ projekt je usmjeren na podizanje razine svijesti građana o prevenciji kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa, važnosti redovitih kontrola kao što su mjerenje tlaka i šećera u krvi te educiranje preko studenata medicine.

Uz današnju akciju dobrovoljnog darivanja krvi, u 13. i 14. prosinca od 9 do 13 sati bit će organizirane akcije mjerenja tlaka i šećera u krvi, i to na Jadranskom trgu (četvrtak) i Tower centru (petak).

„Kapi života“ organizirali su studentska udruga FOSS Medri pri Medicinskom fakultetu u Rijeci, uz suradnju Grada Rijeke, Crvenog Križa, Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, Studentskog zbora Medicinskog fakulteta
u Rijeci i KBC-a Rijeka.