72. gradonačelnikov kolegij

Istovremeno će se preuzeti i zatečeni korisnici koji su navršili 21. godinu života do njihova prijelaza u ustanovu socijalne skrbi. Sjedište ustanove bit će u Ulici Stane Vončine 1, odnosno u sjedištu dosadašnjeg ogranka Centra za autizam iz Zagreba, a njezina privremena ravnateljica Sandra Čavrak. Riječ je zapravo o statusnoj promjeni jer u Rijeci još od 1996. godine, u sklopu ustrojbena jedinice Centra za autizam iz Zagreba, postoji sustavna skrb za osobe s autizmom. No vrijeme je pokazalo da to nije dostatno te da je potrebno ustrojiti samostalnu ustanovu, rekla je pročelnica Odjela za školstvo i odgoj Sanda Sušanj.

Gradonačelnik Vojko Obersnel rekao je kako se osnivanjem Centra za autizam Rijeka završavaju dugogodišnje aktivnosti i borba da to bude samostalna ustanova, a ne podružnica Centra za autizam iz Zagreba. „Zahvaljujući angažmanu Ministarstvo socijalne politike i mladih i tadašnjoj ministrici Milanki Opačić lani je dogovoreno osnivanje triju takvih ustanova u Hrvatskoj, u Rijeci, Splitu i Osijeku. Očekujem da će nam se u financiranju ove ustanove pridružiti i Primorsko-goranska županija te druge jedinice lokalne samouprave“, rekao je gradonačelnik.   

Sredstva za osnivanje ustanove i početak rada osigurat će osnivač iz gradskog proračuna u iznosu od 50.000 kuna, dok će sredstva za rad i obavljanje djelatnosti ustanove osigurati iz proračuna Republike Hrvatske, proračuna Grada Rijeke i drugih izvora.