Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović donio je zaključke koji se odnose na pokroviteljstvo organizacije Dječjeg tjedna u Rijeci, online Sajma stipendija i visokog obrazovanja, zaključak o nastavku financiranja širih javnih potreba u školstvu u tekućoj školskoj godini – izvannastavnih aktivnosti Građanskog odgoja i obrazovanja, zavičajne nastave Moja Rijeka te programa za darovite učenike. U ovoj školskoj godini financirat će se i projekti učeničkih zadruga riječkih osnovnih škola, a 16 godinu zaredom uz potporu Grada Rijeke provest će se projekt Udruge Delta „Akcija za 5!“.

„Želimo poslati poruku kako nastavljamo s programima vezanim uz najmlađe, s posebnim naglaskom na Građanski odgoj i obrazovanje, jer odgovorni građani koji sudjeluju u demokratskom procesu naš su cilj“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Zamjenica gradonačelnika SSandra Krpan i gradonačelnik Marko Filipović

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan i gradonačelnik Marko Filipović

Smanjen broj neupisane djece u vrtiće

Zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan istaknula je kako su doneseni zaključci, kao i dosadašnji napori novog tima na čelu grada potvrda brige o najmlađim stanovnicima Rijeke. Podsjetila je kako je jedna od prvih aktivnosti bilo povećavanje vrtićkih kapaciteta, pa je tako od srpnja do kraja rujna broj neupisane djece u riječke dječje vrtiće s pravom prvenstva upisa, odnosno s oba zaposlena roditelja, smanjen s 331 na 128. To je postignuto otvaranjem novih 12 odgojnih skupina te zapošljavanjem 26 novih djelatnika, odgojitelja i drugog osoblja, u riječkim vrtićima.

„U sklopu Dječjeg tjedna održava se i radionica pod nazivom ‘Odrasli, imajte u vidu naše prijedloge’, gdje će najmlađi sugrađani reći kako oni misle da treba izgledati naš grad, što smatraju da trebamo raditi u narednom periodu. Uvjerena sam da će djeca biti kreativna i da ćemo neke od njihovih prijedloga moći primijeniti“, poručila je zamjenica gradonačelnika Krpan, istaknuvši kako je organizacija Dječjeg tjedna dobar način da se djeca potaknu na uključivanje u razne aktivnosti u gradu.

Više s gradonačelnikovog kolegija dostupno je na poveznici: https://www.rijeka.hr/grad-rijeka-nastavlja-s-podrskom-programima-namijenjenim-djeci-mladima/