Kako je rečeno na gradonačelnikovom kolegiju, na ovaj način Grad Rijeka priključio se aktivnostima na stvaranju preduvjeta za izdavanje državnog jamstva za kreditno zaduženje društvu 3. maj, potrebno kako bi se isplatile zaostale plaće radnicima, pokrenula proizvodnja te završile započete novogradnje.

Naime, Vlada je 22. kolovoza donijela odluku da će dati državno jamstvo za kredit u visini od 150 milijuna kuna, ako se ispuni nekoliko uvjeta, od kojih je jedan da 3. maj regulira odnose s vjerovnicima na način da se naplate većeg dijela dugovanja odgodi do 1. rujna 2021. godine. U tom smislu, gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel je potpisao izjavu kojom se slaže da će od 3. maja, nakon što se tvrtka dobije kredit, naplatiti 15% glavnice duga, a preostalih 85% potraživanja odgađa se za isplatu na razdoblje od dvije godine, nakon čega bi se ponovo razmotrila moguća rješenja namirenja preostalih potraživanja. Potraživanja Grada Rijeke od 3. maja s osnova glavnice iznose 6,9 milijuna kuna, odnosno 15% potraživanja iznosi 1,039 milijuna kuna, a ostatak 5,8 milijuna kuna.

„Grad Rijeka ni do sada nije poduzimao prisilnu naplatu ili blokadu računa prema 3. maju, a do sada je utrošio oko 150 tisuća kuna u osiguravanje toplih obroka za radnike, financirao prijevoz autobusima radnika 3. maja koji rade u brodogradilištu ‘Viktor Lenac’ te u suradnji s Primorsko-goranskom županijom osiguravao pomoć za djecu radnika,“ kazao je gradonačelnik Obersnel. Istaknuvši kako su u cilju pronalaska rješenja sindikati bili vrlo konstruktivni, a veliku je ulogu imao i novi-stari direktor 3. maja Edi Kučan.

Ocijenio je kako je osiguravanje kredita za nastavak proizvodnje tek palijativna mjera te da brodogradilište 3. maj neće biti održivo bez pronalaska strateškog partnera. Istaknuo je značaj 3. maja za riječko gospodarstvo, potkrijepivši svoju tvrdnju izvješćem FINA-e o riječkom gospodarstvu za 2018. godinu. Naime, kako zbog problema u poslovanju 3. maj nije niti predao financijsko izvješće o poslovanju za proteklu godinu, izvješće FINA-e pokazuje da unatoč tome što brojke govore o povećanju broja poduzetnika, prihoda od prodaje u zemlji te prosječne neto plaće, segment velikih poduzetnika pokazuje oko tisuću manje zaposlenih, smanjenje ukupnih prihoda za 1,2 milijarde kuna te pad prihoda od izvoza za 470 milijuna kuna.

„Pogled na sliku riječkog gospodarstva najbolje pokazuje koliko je 3. maj značajan za ukupnu uspješnost riječkog gospodarstva. Zato smatramo da 3. maj mora opstati i vjerujemo da će ponovnim pokretanjem proizvodnih aktivnosti ova slika bitno promijeniti,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.