Koliko je god potrebno u svijesti zadržati pijetet prema
žrtvama vukovarske obrane, toliko je važno primijetiti kako se naša država
olako odrekla obnove grada koji je zaustavivši neprijatelja omogućio povlačenje
tisućama ljudi koji zahvaljujući tome danas uživaju život.

Pripadnici riječke Armade bili su među prvima kada je ’91.
zemlja zazivala u pomoć. I danas su prvi u evociranju na žrtvu grada Vukovara.

Hvala im na tome.