Prigodnom svečanošću otvoren je novoizgrađeni vrtić Đurđice na Vojaku, šesti po redu novi vrtić kojeg je Grad Rijeka realizirao posljednjih godina, čime je osigurano sveukupno 600 novih mjesta u vrtićima Dječjeg vrtića Rijeka.

„Grad Rijeka sustavno ulaže u povećanje kapaciteta vrtića pa su tako posljednjih godina izgrađeni novi objekti s 450 mjesta, u što je uloženo gotovo 62 milijuna kuna. Kada se tome pribroje i dodatni kapaciteti nastali izgradnjom novih vrtića Morčić i Đurđice, dolazimo do brojke od oko 600 novih mjesta u vrtićima Dječjeg vrtića Rijeka,“ kazao je gradonačelnik Obersnel.

Unatoč velikom broju novoosiguranih mjesta, kazao je gradonačelnik, potrebe za smještaj djece u Dječji vrtić Rijeka i dalje postoje. Stoga Grad Rijeka nastavlja se ulaganjem u objekte predškolskog odgoja – tijekom 2018. godine kroz program energetske obnove uložit će u niz vrtića i osnovnih škola te će se pripremiti projektna dokumentacija za izgradnju jednog novog vrtića, u koji bi djeca mogla useliti već krajem 2019. godine.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin izrazila je zadovoljstvo što su u samo sedam mjeseci izgrađena dva nova vrtića, čime se kapacitet Dječjeg vrtića povećao za 150 djece. Izgradnjom novog vrtića na
mjestu starog objekta, izgrađenog prije više od 40 godina a kapacitetom pet puta manjeg, stvoreni su uvjeti za najkvalitetniji smještaj djece u predškolskoj ustanovi te odgojno-obrazovni rad u Hrvatskoj.

Moderan objekt za više djece

Sukladno Državnom pedagoškom standardu, vrtić Đurđice može primiti do 175 djece. No, kako broj djece u odgojnim skupinama ovisi o njihovoj dobi i eventualnim posebnim potrebama, tako je trenutno u vrtić Đurđice upisano 163 polaznika. U pet jasličkih skupina upisano je 66, a u pet vrtićkih skupina ukupno 97 djece.

Kao i u ostalim podcentrima Dječjeg vrtića Rijeka, i u ovom su vrtiću djeca s teškoćama u razvoju uključena u odgojne skupine u kojima se provodi redoviti cjelodnevni 10-satni program. Tijekom narednih godina planira
se uvođenje i ostalih programa za koje roditelji budu iskazivali interes, npr. programa ranog učenja stranog jezika, programa obogaćenog sportskim sadržajima, kao i onog namijenjenog djeci u dobi od 6 mjeseci do godine dana.

Modularna gradnja

Radovi na izgradnji novog vrtića Đurđice započeli su lani krajem lipnja uklanjanjem postojećeg vrtića Đurđice kako bi se na istom mjestu izgradio veći, moderniji objekt. Izgrađen je po principu primijenjenom na izgradnji nedavno dovršenog vrtića Morčić na Gornjoj Vežici – modularnom gradnjom od čeličnih predfabriciranih elemenata. Ukupno je montirano 64 modula. U objektu je uređena centralna kuhinja, a osim moderne
zgrade, uređen je i okoliš s igrališnim površinama i spravama.

Novi objekt vrtića Đurđice, kao i vrtić Morčić, ima prizemlje i prvi kat, balkone i terase ukupne površine 2.000 m2. Stari objekt vrtića Đurđice se zbog gabaritnih ograničenja ali i načina gradnje nije mogao dograditi
stoga je, kako bi se povećali njegovi kapaciteti, morao biti srušen kako bi se izgradio novi objekt.

Projekt od 19 milijuna kuna

Ukupna vrijednost novog vrtića Đurđice i u lipnju dovršenog novog vrtića Morčić koji su dio istog projekta i iznosi 36.731.854,96 kuna s uključenim PDV-om. Radovi se financiraju iz kredita koji je Dječjem vrtiću Rijeka odobren u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Grad Rijeka je, kao osnivač ustanove, Dječjem vrtiću
Rijeka osigurao sredstva za otplatu tog kredita. Vrijednost radova izgradnje objekta DV Đurđice iznosi 19.051.712,45 kuna. Dodatno, Grad Rijeka je u projekte vrtića Morčić i Đurđice uložio još oko dva milijuna kuna proračunskih sredstava.

Nakon obavljenog tehničkog pregleda, dana 21.12.2017. godine dobivena je Uporabna dozvola. Projektnu dokumentaciju izradio je ovlašteni projektant Tomislav Kukin, dipl.ing.arh., a radove je izvela tvrtka Jedinstvo
Krapina d.o.o. Nadzor nad izvođenjem radova vršila je tvrtka PRO STUDIO d.o.o. iz Viškova, po ovlaštenom inženjeru Petru Topiću, dipl.ing.građ.

Osnivanje nove ustanova “More”

Inače, u tijeku je preustroj ustanove Dječji vrtić Rijeka koji će se podijeliti na tri ustanove. Nova ustanova More tako će svoje sjedište imati u vrtiću Đurđice. Pored vrtića Đurđice, nova će ustanova u svom sastavu imati i sljedeće objekte: Bulevard, Kvarner, Delfin i Vidrice s ukupno 28 odgojnih skupina. Budući Dječji vrtić Sušak u svom će sastavu imati podcentre predškolskog odgoja Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice s ukupno 30 odgojnih skupina. Kao najveća predškolska ustanova ostaje Dječji vrtić Rijeka, organiziran u četiri centra: Zamet, Turnić, Potok i Maestral, koji će u svom sastavu zadržati sve postojeće podcentre  sa sveukupno 121 odgojnom skupinom.

Pored toga, predviđeno je da vrtić Đurđice preuzme ulogu Vježbaonice Učiteljskog fakulteta u Rijeci, čime bi se nastavila dugogodišnja uspješna suradnja ove dvije ustanove u pripremi studenata Ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja za kvalitetno obavljanje odgojiteljskog poziva. Posljednjih šest godina program Vježbaonice realizirao se u vrtiću Srdoči.