Tijekom protekla dva mjeseca Grad Rijeka je uredio dodatne prostore u podcentrima Potok, Vidrice, Kvarner, Veseljko, Radost i Mirta te u prostor koji se nalazi u sklopu Osnovne škole Kozala. Riječ je o investiciji vrijednoj 281.362,95 kuna kojom je smanjen broj neupisane djece u jasličke programe na području Rijeke, odnosno u program Dječjih vrtića Rijeka, Sušak i More. Također, zbog povećanja kapaciteta bit će zaposleno još dodatnih 25 djelatnika.

Tim povodom danas je održan obilazak novouređenog prostora CPO Maestral koji djeluje u sklopu Dječjeg vrtića Rijeka, a nalazi se u prostoru OŠ Kozala.

Prostor u kojem će jaslički program tijekom rujna početi pohađati 24 djece obišli su riječki gradonačelnik Marko Filipović sa zamjenicima Sandrom Krpan i Goranom Palčevskim; predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke Ana Trošelj; pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Sanda Sušanj; pročelnica Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Denis Šulina; ravnatelj direkcije za izgradnju i održavanje Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Marin Čaušević; ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin, ravnateljica Dječjeg vrtića Sušak Milena Vuletić; v.d. ravnateljica Dječjeg vrtića More Jasna Crnčić; voditeljica CPO-a Maestral Iris Pinzovski i ravnateljica Osnovne škole Kozala Kim Anić.

„Vidjevši preliminarne rezultate upisa u vrtić i jasličke programe odlučili smo brzo reagirati kako bismo omogućili dodatna mjesta za upis djece. Posebno bih istaknuo angažman zamjenice Sandre Krpan koja je okupila ravnateljice, kao i kolege iz Odjela za odgoj i školstvo i Odjela za gospodarenje imovinom, koji su konkretnim potezima krenuli u rješavanje ovog problema. U našem predizbornom programu najavili smo izgradnju dva nova vrtića, ali smo uvidjeli kako je i ovaj model po kojem smo sada djelovali dobar i nastavit ćemo ispitivati mogućnosti da se u postojećim vrtićima osiguraju dodatni prostori za prihvat djece“, rekao je gradonačelnik Marko Filipović i dodao kako će u ovom mandatu fokus biti na ulaganju u vrtiće, kao i na brigu oko djece najmlađe dobi.

Prema riječima zamjenice gradonačelnika Sandre Krpan, aktivno rješavanje ovog problema nastavlja se i dalje. „Do kraja ove godine, nadam se, uspjet ćemo napraviti idejno rješenje kako bismo prostor nekadašnjeg ogranka Zamet Gradske knjižnice Rijeka prenamijenili u prostor za prihvat djece po istom ovom principu, kako smo napravili i s ovih sedam prostora. Želim istaknuti da je poruka gradonačelnika Filipovića, zamjenika Palčevskog i mene koju želimo poslati građanima da smo tu jedni za druge i da brinemo jedni o drugima i da nam je briga i djeci važna, stoga ćemo nastaviti provoditi našu politiku na jednak način“, zaključila je Krpan.

U novouređeni prostor CPO Maestral djeca će krenuti tijekom rujna, a ravnateljica Dječjeg vrtića Rijeka Davorka Guštin istaknula je kako prostor udovoljava svim standardima koje jaslički program treba zadovoljavali. „Osim što ćemo zahvaljujući ovom rješenju moći upisati dodatan broj djece, valja istaknuti kako je taj potez doveo i do zapošljavanja novih djelatnika, što je također važno. Ono za čime i dalje postoji potreba su edukacijski rehabilitatori, kojih nema dovoljno i nadam se da će se u budućnosti i taj problem na neki način uspjeti riješiti“, zaključila je Davorka Guštin.

Objekti u kojima je izvršena prenamjena prostora:

 • OŠ KOZALAdvije nove jasličke skupine
  Izvršeno je ličenje postojećih prostorija nekadašnjeg stana domara. U dvije velike prostorije koje su predviđene za jasličke skupine, izvedena je instalacija dovoda i odvoda vode i ugrađeni umivaonici, uređena kuhinja s pratećom elektroinstalacijom a uređen je i sanitarni čvor.
 • PPO POTOKprostor za dvije nove skupine za djecu s posebnim potrebama
  Otvaranje novih skupina s posebnim programom za djecu s pervazivnim razvojnim poremećajem izvedeno je na način da je postojeća prostorija pregrađena s dva zida od gipskartonskih ploča te su ugrađena dvoja nova ostakljena vrata. Izvršeno je brušenje i lakiranje postojećeg parketa i ličenje prostorija.
 • PPO VIDRICE novi prostor za dvije jasličke skupine
  Prostorija garderobe prenamijenjena je za otvaranje jedne nove jasličke skupine i to na način da je izvršena ugradnja instalacije dovoda i odvoda vode, postavlje laminat te oličene prostorije.
  Druga nova jaslička skupina bit će smještena u ranije uređenim prostorima potkrovlja s terasom, gdje je izvršena ugradnja instalacija dovoda i odvoda vode za potrebu ugradnje jasličkog elementa za previjanje s koritom za pranje beba.
 • PPO KVARNER prostor za jednu novu jasličku skupinu
  Postavljena je keramika u sanitarnom čvoru i izvode se radovi ličenja prostorija nakon čega će biti postavljen laminat i sanitarni uređaji. Prostorija kuhinje prenamijenjena je za otvaranje jedne nove jasličke skupine i to na način da je pregrađena kuhinja te je dobivena nova prostorija za jasličku skupinu u kojoj je postavljen laminat i pored koje je uređen sanitarni čvor.
 • PPO VESELJKO prostor za jednu novu jasličku skupinu
  Izvršeno je ličenje prostorije zbornice u kojoj će se odvijati rad s djecom s posebnim potrebama jer je prostorija u kojoj se isto održavalo prenamijenjena u jasličku skupinu.
 • PPO RADOST jedna nova jaslička skupina
  Novi prostor za jasličku skupinu dobiven je pregrađivanjem jedne veće prostorije i ugradnjom vrata za komunikaciju. Izvedena je instalacija dovoda i odvoda vode i ugrađena tuš kada te brušen i lakiran parket.
 • PPO MIRTA – prostor za jednu jasličku skupinu
  Uređen je prostor koji je do sada služio kao zbornica, a koji je privremeno stavljen u funkciju prostora za provođenje jasličkog programa. U njemu nije bilo potrebno izvoditi velike radove već je nabavljen potreban namještaj, ležaljke s posteljinom, kuhinjska oprema kao i potrebni didaktički materijali.

Ukupno je za uređenje i prilagodbu svih ovih prostora utrošeno 281.362,95 kuna.

Inače, u vrtiće Grada Rijeke trenutno je upisano ukupno 3010 djece. Otvaranjem novih 96 mjesta, bit će ih upisano 3106.

Financiranje vrtića Grada Rijeke

Grad Rijeka za vrtiće kojima je osnivač izdvaja oko 65.000.000,00 kn godišnje. Uz sufinanciranje redovne djelatnosti, kroz socijalni program Grada Rijeke dodatno se osiguravaju sredstva za podmirenje troškova vrtićkih programa (cijene za roditelje) koji ispunjavaju uvjete utvrđene gradskom odlukom kojom se uređuje socijalna skrb. U prošloj pedagoškoj godini Grad Rijeka je za korisnike socijalnih mjera osigurao u proračunu 2.550.000,00 kuna.

Vrtići drugih osnivača

Unatoč činjenici da za to ne postoji zakonska obaveza, Grad Rijeka već dugi niz godina sklapa ugovore o sufinanciranju s vrtićima drugih osnivača (privatni vrtići) ocijenivši značajnom ovu potrebu naših sugrađana.

Unazad nekoliko godina to čini putem Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke, raspisuje se Javni poziv na koji se javljaju vrtići drugih osnivača.

Slijedom iskazanih potreba roditelja, Grad Rijeka već godinama provodi i sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića na području drugih gradova i općina. Trenutno se sufinancira ukupno 10 dječjih vrtića s našeg područja kapaciteta cca 500 djece.

U proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu osigurano je ukupno 7.400.000,00 kuna za sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača (privatnih vrtića na području grada Rijeke te vrtića vanjskih općina).

Izgradnja novih vrtića

Trenutačno se rade pripreme za izgradnju dvaju vrtića – na granici Krnjeva i Zameta te na Rastočinama.

Grad Rijeka je posljednjih godina izgradio i otvorio 6 novih vrtića i time osigurao 600 dodatnih mjesta u riječkim gradskim vrtićima – izgrađeni su vrtići Srdoči, Mavrica, Moričić i Đurđice te je proširen vrtić Drenova i otvoren vrtić Radost.

Zaposlenost u vrtićima

Ukupno je zaposleno 533 djelatnika (365 u DV Rijeka, 88 u DV Sušak i 80 u DV More). U tijeku je zapošljavanje novih 25 djelatnika u tri ustanove.