Povodom današnjeg Međunarodnog dana plesa svi treneri Plesne grupe Flame izveli su solo improvizacijski zadatak, ograničeni u kretanju i u prostoru na najpoznatijim i najfrekventnijim lokacijama grada Rijeke, a koje, kako kažu, ovih dana to ipak nisu…

Koncept potpisuje Martina Hrlić Rogić, a video Martina Šalov.