erasmus

Erasmus Date Auction je dio
velikog projekta SocialErasmus kojeg ESN sekcije iz cijele Europe
primjenjuju na lokalnoj razini s ciljem uključivanja Erasmus studenata u
volonterske aktivnosti tijekom njihova boravka na studentskoj razmjeni. 

Akcija
je osmišljena kao zabavni program u sklopu kojeg će Erasmus studenti iz raznih europskih zemalja dobiti priliku predstaviti se publici, ali i pokušati zainteresirati riječke studente i mlade ljude za svoju kulturu, običaje i jezik. U aukciji sudjeluju studenti iz Grčke, Slovačke, Latvije, Finske, Rumunjske, Španjolske, Poljske i Bugarske. Nakon predstavljanja kandidata slijedi aukcija na kojoj će osoba koja ponudi najveći iznos imati priliku otići na spoj s izabranim/om studentom/icom. U tu svrhu
ESN Rijeka za sve sudionike u aukciji priprema sponzorske pakete, poput kino ulaznica,
večera, i sl. koje su omogućili pokrovitelji ove humanitarne akcije:

Art
kino Croatia, Buffet Cocco, Caffe bar
Iskra, Flumen Pub, Gardens Restaurant i
bar, Karting Centar Rijeka, Konoba
Fiume, Liburnia Riviera Hoteli, Mexican cantina Bodega, Plesni centar Salsero, Pizzeria Ex, Rakhia bar, Restaurant Trsatica, Slastičarna Bomboneta i Trattoria Riva’s. 

Dodatne
informacije o humanitarnoj akciji možete pronaći na FB stranici.