U sklopu projekta EPK 2020 organiziran je program učenja pod nazivom „Učionica“, koji polaznike uči o stvaranju kulturnog sadržaja, upravljanju kulturnim organizacijama i prostorima kulture te intenzivnijem uključivanju publike u kulturna događanja. U protekloj je godini održan niz događaja, njih čak dvadeset, kao što su radionice, ljetne škole i seminari, uz sudjelovanje više od 300 ljudi, a niz novih edukacija održat će se i u tekućoj godini.

U OKC-u Palach
jučer su dodijeljene potvrde o sudjelovanju na edukacijama programa „Učionica“ u
2017. godini. Ovaj integrirani program učenja služi daljnjoj izgradnji
kapaciteta kulturnog sektora i osnaživanju lokalne zajednice, a osnovne
tematske cjeline bavljenja su prostor i tehnika, upravljanje i vodstvo te
publika i izgradnja kulturne zajednice.

U sklopu projekta EPK 2020 organiziran je program učenja pod nazivom „Učionica“, koji polaznike uči o stvaranju kulturnog sadržaja, upravljanju kulturnim organizacijama i prostorima kulture te intenzivnijem uključivanju publike u kulturna događanja. U protekloj je godini održan niz događaja, njih čak dvadeset, kao što su radionice, ljetne škole i seminari, uz sudjelovanje više od 300 ljudi, a niz novih edukacija održat će se i u tekućoj godini. Voditeljica programa
Tanja Kalčić podsjetila je na održane događaje, od kojih se ističe iznimno
posjećen seminar o razvoju publike „Applause please“, međunarodni seminar „Kako
komunicirati EPK“ i „LAB for European Project Making“ koji je Učionica organizirala
u suradnji s drugim EPK gradovima.

Najavljene su i nove
aktivnosti kao što su seminar „Aktiviranje zajednice, angažirane umjetničke
prakse“, konferencije „Financiranje u kulturi“ i radionica „Rasvjeta i zvuk“,
koji će se održati u nadolazećim mjesecima, a detaljnije informacije o
mogućnosti prijave bit će dostupne na web-stranicama Rijeka 2020.