U organizaciji riječke podružnice Hrvatskog društva likovnih umjetnika, u Galeriji “Juraj Klović” u utorak, 17. studenoga, otvorene su dvije izložbe iz ciklusa „Dijalog 2“ četiriju umjetnica – „Priroda u transparentom objektu“ Kristine Čehulić i Zvonimire Karavida, te „Slika u objektu“ Roberte Vilić i Ljiljane Barković.

Prvi dio “Dijaloga” tako obuhvaća staklarski dio izložbe, odnosno radove od stakla inspirirane prirodom, a drugi dio radove koji problematiziraju pojam objekta i samu sliku ili crtež u objektu. Istovremeno, kroz izložbe vode se i dijalozi među autoricama.

Trodimenzionalni radovi Ljiljana Barković bave se slikom unutar slike u objektu, te vječnom likovnom preokupacijom kako osamostaliti sliku od predmeta da ona postane svijet sam po sebi. Roberta Vilić, koja također problematizira pojam objekta, na izložbi je predstavila deset slika kombinirane tehnike na papiru.

Ljiljana Barković i Kristina Čehulić

Ljiljana Barković i Kristina Čehulić

Radovi Kristine Čehulić kombinacija su stakla i biljaka. Naime, prilikom oblikovanja u toplinskoj obradi biljke se pretvaraju u pepeo i ostaju zarobljene unutar taljenoga stakla. Time im je, kako kaže umjetnica, dala novi, vječni život, nakon destruktivnog čina njihovog branja. Intimiziran doživljaj prirode vidljiv je i u radovima Zvonimire Karavide, koje formom podsjećaju na ugrožene jadranske školjkaše periske. Njihova krhkost jednaka je krhkosti stakla pa njezini radovi ukazuju na potrebu očuvanja prirode i života u izumiranju.

Izložba će biti otvorena do 2. prosinca, a može se pogledati radnim danom od 10 do 13 i od 17 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.