Djed Bozicnjak

Prijave za dodjelu dara zaprimaju se:

Od 22.11.2010. do 03.12.2010. i to:
ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom
(od 13.00 sati do 16.00 sati)
srijedom
(od 15.00 sati do 18.00 sati)

Prijave se zaprimaju u uredu MO “Školjić”, Žrtava fašizma 2/II, tel: 209 370, fax: 209 371, e-mail: mo.skoljic@rijeka.hr

Za prijavu je potrebno dostaviti (osobno, fax-om, u poštanski sandučić MO -a ili skenirano na e-mail):

  • presliku
    rodnog lista djeteta (ne mora biti novijeg datuma) uz presliku nekog od
    dokumenata jednog od roditelja (staratelja) iz kojeg je vidljiva adresa
    prebivališta
  • kontakt telefon.

Prijave
za djecu koja nemaju prebivalište na području MO, kao i zakašnjele ili
nepotpune prijave neće se moći uvažiti. O vremenu i mjestu dodjele dara
djeca će biti obaviještena prigodnom pozivnicom.

NAPOMENA: Za dar
se iznimno može prijaviti i dijete koje pohađa 1. razred osnovne škole
ukoliko mu bratu ili sestri pripada pravo na dar.