Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i
upravu kao nosilac projekta, osigurao je u 2015. godini na pozicijama Proračuna
Grada Rijeke iznos od 200.000,00 kn za realizaciju odabranih projekata. Prema
jednom od kriterija natječaja jedan projekt može se sufinancirati s najviše do
30.000,00 kn i to za troškove rashoda koji se odnose na određenu opremu (dječje
sprave, igrala), raznovrsne materijale (pijesak, cement, zemlja, sadnice,
boja), te usluge obavljanja raznih građevinskih radova, odnosno radova tekućeg
i investicijskog održavanja.

Projekti su predloženi uglavnom od strane građana formiranih i udruženih u
grupe. Tri  projekta su predložile udruge: “Kombinat”,
“Pegaz” , “Društvo bez granica” i Dren”, dva
projekta su predložena od strane Vijeće mjesnog odbora Pehlin i Podvežica, a
ostalih osam projekata prijedlozi su grupa građana.

Povjerenstvo za ocjenu projekta čine
predstavnici civilnog društva odnosno medija koji su kroz dugi niz
godina upoznati sa radom lokalne samouprave, te mogućnošću i potrebama
uključivanja građana u rješavanje svojih potreba i problema u suradnji s
institucijama koje ih okružuju (Zvijezdana Schulz Vugrin, Neven Šantić i
Jelena Androić). Povjerenstvo je dobilo informaciju da je formiran
Projektni tim za provedbu projekata Riječkog programa lokalnog
partnerstva za 2015. godinu (u daljem tekstu RPLP tim), sastavljen od
službenika odjela gradske uprave Grada Rijeke sa sljedećim zadacima:

 • priprema obrazaca prijave projekta i izrada izvješća o realiziranim projektima,
 • zaprimanje prijedloga projekata i zajedničko utvrđivanje nadležnosti odjela za pojedine projekte,
 • imovinsko pravna provjera zemljišta na kojem se planira realizacija projekta,
 • detaljno razmatranje prijedloga projekta i dostava očitovanja i mišljenja nadležnih odjela Povjerenstvu za odabir projekata,
 • nadzor nad provedbom radova tijekom realizacije projekta,
 • ocjene ponude dobavljača i odlučivanje o promjeni stavki sufinanciranja pojedinog projekta.

Povjerenstvo je također detaljnije upoznato sa
mišljenjima odjela gradske uprave u vezi mogućnosti realizacije
pojedinih projekta obzirom na strukturu vlasništva područja odvijanja
projekta, u odnosu na  planove Grada Rijeke u svezi uređenja pojedinih
objekata i javnih površina u tekućoj godini, kao i sa primjedbama u
odnosu na predloženi troškovnik pojedinih stavki projekata. Uvažavajući
mišljenje odjela gradske uprave, ocjena projekta temeljila se na
sljedećim kriterijima:

 • jasno utvrđeni i detaljno opisani problemi i/ili potrebe lokalne zajednice i ciljana skupina (korisnici projekta)
 • detaljno razrađene aktivnosti koje će dovesti do ostvarenja utvrđenih ciljeva projekta
 • sudjelovanje lokalne zajednice u provedbi projekta
 • vidljivost projekta i mogućnost promocije Grada Rijeke kroz njegovu provedbu
 • vrednovanje uspješnosti i održivost projekta
 • učinkovitost projekta (odnos proračuna projekta prema planiranim aktivnostima i ciljevima projekta)
 • inovativnost u pristupu rješavanju problema odnosno zadovoljavanju potreba lokalne zajednice

Za svaki kriterij član povjerenstva imao je
mogućnost dati ocjenu u rasponu 1 do 5 uz pisano obrazloženje jakih i
slabijih strana projekta. Sukladno bodovima, primjedbama  i mišljenjima
odjela gradske uprave, te sukladno raspoloživim sredstvima Proračuna za
realizaciju je odabrano devet projekata kako slijedi:

 1. Projekt “Uređenje okoliša zgrade granice na Drenovi”
  (Drenovski put 138a) prijedlog je Udruge “Društvo bez granica” uz
  potporu Mjesnog odbora Drenova i Udruge “Dren”. Cilj projekta je
  estetski i funkcionalno urediti okoliš Zavičajnog muzeja Drenove te
  stvoriti sadržaje koji će omogućiti izvođenje slobodnih aktivnosti i
  programa svih dobnih skupina u okruženju muzeja. Primjerenim
  označavanjem nekadašnje granice dviju kraljevina nastojat će se
  formirati povijesna šetnica. Uz glavnu informativnu tablu pored muzeja
  na odgovarajućim točkama od povijesnog značaja postavile bi se table sa
  QR kodovima koji će omogućiti posjetiteljima da putem svojih pametnih
  telefona dobiju dodatne informacije. Grad Rijeka sufinancirat će projekt
  u iznosu od 6.000,00 kn.

 2. Projekt “Vježbajmo i jedimo zdravo za zdravlje pravo, 2. faza”
  prijedlog je Grupe građana Drenjulići. Nastavkom aktivnosti na uređenju
  dvorišnog prostora uredit će se povrtnjak na terasi vrtića, te će se
  novim dječjim spravama sa gumenim podlogama sadržajno obogatiti prostor
  za igru korisnika vrtića. Osim uređenja samog povrtnjaka i vrtlarenja,
  djeca korisnici vrtića  kroz radionice učit će se pripremi hrane koju su
  sami uzgojili. Cilj projekta je unapređenje kvalitete i promicanje
  zdravih stilova života i održivog razvoja mladih Drenove i njihovih
  obitelji, poticanje predškolske djece na brigu o prehrani i prirodnim
  resursima, poticanje svakodnevne fizičke aktivnosti djece, očuvanje
  bioraznolikosti lokalnog kraja i znanja o tradicijskim i ekološkim
  načinima obrade tla i proizvodnje hrane, poticanje udruga i građana u
  rješavanju problema i potreba lokalne zajednice. Grupa građana surađivat
  će tijekom projekta sa udrugama Dren i Zona 00. Grad Rijeka
  sufinancirat će projekt u iznosu od 25.000,00 kn.

 3. Projekt “Nasmiješi se, igra počinje”
  prijedlog je Vijeća Mjesnog odbora Pehlin. Projektom je predviđeno
  uređenje dvorišnog prostora starog vrtića Pehlin na Minakovu. Iako je
  izgrađen novi vrtić Mavrica na Pehlinu, ukazuje se potreba za
  postojanjem još dvije vrtićke skupine u prostorijama “starog vrtića”.
  Unutrašnjost vrtića i fasada uređivani su i oslikani, no vanjski
  sadržaji za djecu su veoma skromni. Ovim projektom predviđeno je rušenje
  postojeće bine koja uglavnom nema nekadašnju funkciju bine na kojoj su
  se održavale priredbe (stari vrtić je smješten unutar nekadašnjeg Doma
  kulture) uređenje manjeg podija za dječje predstave i igre, nabavku
  novih sprava, klupe s naslonom, koša za smeće. Također se planira
  obnoviti i oslikati bočni zid koji zatvara dvorišni prostor, te obnova
  postojećih dječjih sprava. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu
  od 29.446,30 kn.

 4. Projekt “Školski trg”,
  uređenje Trga Ivana Klobučarića ispred Osnovne škole “Nikola Tesla”
  prijedlog je Grupe građana i Vijeća roditelja OŠ Nikola Tesla. Ovim
  projektom u obliku privremenog rješenja osigurao bi se kvalitetniji
  boravak učenika spomenute škole u vrijeme školskog odmora do
  implementacije konačnog uređenja trga.  Kroz projekt bi se uredili
  prostori na kojima se učenici zadržavaju postavljanjem drvenih obloga na
  postojeće betonske istake, oslikali bi se dijelovi površine za
  društvene ili sportske igre (cip-cop, šah i sl), a predviđeno je i
  postavljanje edukativnih sadržaja koji bi ukazivali na blizinu škole
  (kompas, vremenska lenta sa prikazima povijesti grada rijeke i sl).
  Projekt će se odvijati u suradnji sa Društvom arhitekata Rijeka i
  Konzervatorskim odjelom u Rijeci. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u
  iznosu od 20.000,00 kn.

 5. Projekt “Veliki za malene”
  3. faza,  prijedlog je Grupe građana Mirtići. Planiran je nastavak
  uređenja dvorišnog prostora vrtića kao i ulaznih vrata u sam dvorišni
  prostor. Projektom se planira postavljanje antistres podloga pri
  postojećim spravama, uređenje hortikulturnih kutaka za svaku vrtićku
  skupinu koja bi u tom dijelu provodila aktivnosti od čišćenja, sadnje
  mediteranskog bilja, povrća i sl), obnova i održavanje postojećih
  dječjih sprava, čišćenje i uređenje pristupnih staza vrtiću. Grad Rijeka
  sufinancirat će projekt u iznosu od 13.500,00 kn.

 6. Projekt “Dvorište po želji djeteta”,
  3. faza prijedlog je Grupe građana Bombon, te ujedno nastavak
  aktivnosti uređenja dvorišnog prostora. Ovom fazom želi se urediti staza
  oko bazena i pješčanika, predviđena je sanacija dijela dvorišnog zida,
  oslikavanje zida, priprema površine i sadnja mediteranskog bilja,
  ukrasnog grmlja i voćki unutar dvorišnog prostora, obnova postojećih
  sprava. Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 13.500,00 kn.

 7. Projektom “Za igru s osmijehom”
  3. faza, Grupe građana Potok predviđen je nastavak aktivnosti na
  uređenju dvorišnog prostora vrtića. Dječji vrtić Potok jedan je od
  najfrekventnijih vrtića (750 korisnika, ljetno dežurstvo za ostale
  vrtiće). Dvorišni prostor je zamišljen kao dječji park za sve 
  predškolske dobne skupine. Predviđeno je i osvjetljenje dvorišnog
  prostora obzirom da je ulaz dvorišta slobodan i mimo radnog vremena.
  Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 25.000,00 kn.

 8. Projekt “Uređenje terapijsko-rekreativnog prostora u Draškoj dolini”
  Udruge Pegaz nastavak je aktivnosti vezanih za uređenje prostora
  namijenjenog djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i
  široj zajednici, odnosno stvaranje adekvatnog javnog prostora za
  navedene osobe. Glavni ciljevi projekta su postavljanje fiksne, drvene,
  sigurnosne ograde u Centru “Draška dolina” koja bi odvojila prostor
  predviđen za smještaj i boravak životinja od prostora namijenjenog za
  boravak korisnika i posjetitelja. Projektom se planira sanacija ulaznih
  vrata koja su dotrajala zbog velikih količina kiša i odvodnih voda,
  daljnje uređenje vrtnih staza kao i pomlađivanje postojećeg voćnjaka.
  Grad Rijeka sufinancirat će projekt u iznosu od 18.280,00 kn.

 9. Projektom “Vježbom do zdravlja” Vijeća
  Mjesnog odbora Podvežica planirane su aktivnosti uređenja zelene
  površine ispod Dječjeg vrtića Galeb u smislu postavljanja sprava za
  vježbanje na otvorenom za tjelovježbu sugrađana. Grad Rijeka
  sufinancirat će projekt u iznosu od 29.375,00 kn.

Svim voditeljima projekta i njihovim timovima
(sudionicima) želimo puno uspjeha u realizaciji pojedinih projekta, a
onima koji ove godine nisu dobili mogućnost da realiziraju svoje
projekte u okviru Riječkog programa lokalnog partnerstva želimo da ih da
dorade i prijave na ostale natječaje ili na RPLP u nekim od narednih
godina.