dani samostalnih plesnih umjetnika dspa

Osnovne odlike ovog programa su te što su svi autori profesionalni umjetnici, kao i autorske ekipe s kojima rade. Svaki autor djeluje samostalno, autorski nezavisno po izboru projekta i načinu rada. Ove godine zastupaju se tri autora: Žak Valenta, Gordana Svetopetrić i Senka Baruška. Na premjernoj plesnoj izvedbi u HKD-u detalje o festivalu sa nama je podijelila Senka Baruška: