undefined

Atraktivnim turističkim busom grada Rijeke, oko
40-ak članova skupštine provezeno je centrom grada do Astronomskog centra
Rijeka na Svetom Križu. Tamo ih je dočekala voditeljica Andrea Cvitan, koja im
je potom sažeto prezentirala povijest i rad samog Centra. U planetariju je
potom prikazan kratki film kako bi se dočarale mogućnosti koje Centar nudi
svojim posjetiteljima. Vidno oduševljeni gosti koji su imali samo riječi hvala
za ovaj organizirani posjet, na terasi Astronomskog centra napravili su
zajedničku fotografiju za sjećanje na ovaj posjet.

Po završetku obilaska Centra, prošetali su trasom
Riječkih šetnica na Svetom Križu, a potom su mini autobusima Autotransa koji
voze na plin, prevezeni do putničkog terminala na Molo longu. Ovdje su dobili
priliku da se šetnicom dugom dva kilometra provezu biciklima.