Povodom Međunarodnog dana šuma, u ponedjeljak, 21. ožujka, od 10 sati, Astronomski centar Rijeka u suradnji s Odjelom gradske uprave za komunalni sustav, Čistoćom d.o.o. i Osnovnom školom „Gornja Vežica“ organizirat će akciju čišćenja parka šume sv. Križ.

Čišćenje i radionica o autohtonim biljnim vrstama

S ciljem uklanjanja i zbrinjavanja otpada, očuvanja šuma i bioraznolikosti, širenja svijesti o važnosti očuvanje prirode, promociji pravila ponašanja u prirodi te edukaciji o važnosti boravka u prirodi i potrebi savjesnog zbrinjavanja otpada, ova akcija uključit će oko četrdesetak učenika i učitelja 5b i 6b razreda OŠ Gornja Vežica. Akcija čišćenja provest će se uz nadzor i vodstvo stručnog osoblja Odjela za komunalni sustav i Astronomskog centra Rijeka koji će na licu mjesta upućivati na posebnosti flore i faune parka šume sv. Križ.

Akcija čišćenja predviđa i dodatnu edukativnu pokaznu radionicu o autohtonim biljnim vrstama oko Astronomskog centra Rijeka. Radionica će se održati pod vodstvom Bie Gec, mag. ing. prosp. arch djelatnice KD-a Čistoća tijekom koje će učenici naučiti prepoznati nekoliko autohtonih biljnih vrsta u okolišu, saznati o važnosti tih vrsta za ekosustav i o njihovoj primjeni u tradicijskoj medicini i kulinarstvu.

Više o park šumi sv. Križ

Park šuma i brdo Sveti Križ u kojem je smješten Astronomski centar Rijeka smatra se najstarijim arheološkim lokalitetom u Rijeci, a od ožujka 2006. godine preventivno je zaštićeno kao kulturno dobro Republike Hrvatske. Na njemu se nalazi i srednjovjekovna crkva svetog Križa, po kojoj je cijela lokacija dobila naziv, a najkraći zapis glagoljice iz 13. stoljeća kao i kipić Rimske vučice pronađeni su upravo tamo. Na brdu prevladava prirodna submediteranska vegetacija, a njime prolazi i riječka šetnica na relaciji Plumbum – Trsat. Kao jedna od četiri vodospreme u sklopu 100 godina starog Gorskog vodovoda Trsat – Sušak, na brdu se nalazi vodosprema „Sveti Križ“.

Više o Međunarodnom danu šuma

Na sjednici Generalne skupštine Europske poljoprivredne konfederacije 1971. godine odlučeno je da se prvi dan proljeća, 21. ožujka obilježava kao Svjetski dan šuma. Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala ovu ideju vjerujući kako takav događaj može doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosustava.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 21. ožujka Međunarodnim danom šuma (IDF) 2012. Danom obilježavanja želi se podići svijest o važnosti svih vrsta šuma. Na svaki Međunarodni dan šuma, države se potiču da poduzmu lokalne, nacionalne i međunarodne napore kako bi organizirale aktivnosti koje uključuju šume i drveće, poput kampanja za sadnju drveća, čišćenja i slično.