Mc Buffalo

Album se može nabaviti uplatom
priloga od najmanje 35 kn, a na namjenski otvoreni račun 2484008-1500185917, s
naznakom Udruga Spirit – za Buffyja. Po uplati link za skidanje paketa s pjesmama
i skenovima omota. Uplatom od 50 i više kuna, stječe se pogodnost da na kućnu
adresu dobijete originalni omot kasete iz 1992. godine.

Cjelokupan prihod akcije biti
će uplaćen obitelji pokojnog Bubala kako bi se barem malo umanjili troškovi
pogreba.

Stoga dečki iz grupe
Maderfankerz mole štovatelje djela MC Buffala kao i sve ljude dobre volje da se
odazovu ovoj akciji.

“Kad već nismo stigli ovo
učiniti za života, učinimo to sad”, poručuju iz udruge Spirit i dodaju
kako se detaljnije informacije mogu dobiti putem maila info@spirit-ri.hr ili na njihovim
Facebook stranicama.

Maderfankerz i Udruga Spirit mole da se tijekom akcije materijali ne kopiraju, a
nakon Nove godine sve će pjesme biti javno dostupne na webu, gdje će biti
objavljeni i rezultati akcije.