Gradonačelnikov kolegij


Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o zaključcima donesenim od 4. travnja do 13. travnja 2012. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. A) Informacija o Projektu EGOV4YOU-eGovernment for you (eUprava za Vas)
  B) Informacija o Projektu – Speeding “Every European Digital” (SEED) (“Uključimo sve Europljane u digitalno doba”

  Izvjestitelj: mr.sc. Vanja SMOKVINA
 3. Informacija
  o rezultatima provedenog javnog natječaja za izradu idejnog
  arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Trga pul Vele crikve u
  Starom gradu u Rijeci te provedbi postupka javne nabave-pregovaračkom
  postupku radi izrade projektne dokumentacije za uređenje Trga pul Vele
  crikve u Starom gradu

  Izvjestitelj: Ivan ŠARAR

 4. Informacija o održavanju manifestacije HOMO SI TEĆ 2012. u Rijeci, 22. travnja 2012. godine
  Izvjestitelj: Veljko KARABAIĆ
 5. Informacija o održavanju FESTIVALA ZNANOSTI U RIJECI od 23. do 27. travnja 2012. godine
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
 6. Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rijeke u 2011. godini
  Izvjestitelj: mr.sc. Mladen VUKELIĆ
 7. Prijedlog zaključka o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Rijeke
  Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 8. Prijedlog zaključka o nastavku financiranja programa “Organizacija stanovanja u nužnim smještajima Grada Rijeke” u 2012. godini
  Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 9. Prijedlog zaključka o stambenoj problematici
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 10. Prijedlog izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ