Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 21. do 27. veljače 2012. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. A) Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata
  B) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o visini naknade za parkiranje
  Izvjestitelji: Irena MILIČEVIĆ i  Spomenka Mičetić, TD Rijeka promet
 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje Psihijatrijske bolnice Lopača
  Izvjestitelj: Ankcica PERHAT
 4. A)
  Informacija o provedenim javnim natječajima za davanje u zakup
  poslovnih prostora kojima upravlja Odjel gradske uprave za komunalni
  sustav, Direkcija poslovni objekti u 2011. godini
  B) Informacija o
  sklopljenim ugovorima o zakupu poslovnih prostora kojima upravlja Odjel
  gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija poslovni objekti nakon
  isteka ugovora o zakupu u 2011. godini

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ

 5. A) Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora
  B) Prijedlog zaključka u svezi zahtjeva za produženjem radnog vremena ugostiteljskog objekta
  Izvjestitelji: Irena MILIČEVIĆ i  mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 6. Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 7. A) Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Podvežica)
  B) Prijedlog odluke o otkazu ugovora o zakupu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke (sklopljenog s Onoratom Šikićem)
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 8. Informacije o uknjiženju prava vlasništva Grada Rijeke
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 9. Prijedlog
  zaključka o rashodu i isknjiženju nefinancijske proizvedene imovine –
  investicije u tijeku iz poslovnih knjiga Grada Rijeke sa
  knjigovodstvenim vrijednostima na dan 31.12.2011.

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA 

 10. Informacija o provedenom postupku prodaje stanova koje koriste zaštićeni najmoprimci temeljem prava prvokupa
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ