Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 13. do 20. veljače 2012. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. Informacija o štetama uzrokovanim vremenskim nepogodama u gradu Rijeci
  Izvjestitelj: mr.sc. Mladen VUKELIĆ
 3. Prijedlog
  za imenovanje članova Projektnog tima za izradu natječajne
  dokumentacije i pripremu prijedloga ugovora s privatnim partnerom za
  realizaciju projekta Kompleks Zapadna Žabica po ugovornom modelu
  javno-privatnog partnerstva

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 4. Prijedlog
  zaključka o sufinanciranju projekta JEKA – 4 (4.javna edukativna
  kampanja za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova)

  Izvjestitelj: Ankica PERHAT

 5. Prijedlog zaključka o financiranju programa “Cijepljenjem i edukacijom protiv HPV infekcije”
  Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 6. Prijedlog zaključka o financiranju programa KBC-a Rijeka pod nazivom “Tečaj za trudnice”
  Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 7. A)
  Informacija o provedenom stručnom nadzoru nad provedbom preventivne
  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao poseben mjere na području
  grada Rijeke u 2011. godini
  B) Prijedlog programa mjera suzbijanja
  patogenih mikoorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih
  glodavaca čije je planirano, organizrano i sustavno suzbijanje mjerama
  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti
  za grad Rijeku u 2012. godini
  C) Prijedlog provedbenog Plana
  provođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao
  posebne mjere na području grada Rijeke za 2012. godinu

  Izvjestitelj: Ankica PERHAT

 8. Prijedlog zaključka o sufinanciranju ordinacije opće/obiteljske medicine na Orehovici
  Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 9. A) Informacija
  o provedenom Natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora
  objavljenom dana 12.1.2012. godine, Dopuni natječaja objavljenoj dana
  24.1.2012. godine i Ispravku natječaja 27. siječnja 2012. godine

  B) Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ

 10. Prijedlog imenovanja članova Povjerenstva za dodjelu stanova u najam
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 11. Prijedlog zaključka o stambenoj problematici
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 12. Prijedlog
  zaključka o iznimnoj dodjeli pomoći za podmirenje troškova najamnine i
  komunalnih usluga najmoprimcima stana u vlasništvu Grada Rijeke

  Izvjestitelj: Ankica PERHAT

 13. Prijedlog odluke o kupnji zemljišta u k.o. Kozala (Kapitanovo 1)
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 14. A)
  Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za osnivanje
  prava služnosti puta na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (k.o.
  Srdoči)

  B) Prijedlog odluke o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova na zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Srdoči)
  C) Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka kupoprodajnom  govoru  (k.o. Srdoči)
  D) Ispravak Odluke Gradonačelnika (KLASA: 023-01/11-04/75-84; URBROJ: 2170/01-15-00-11-157) od 29.11.2011. godine
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 15. Prijedlog zaključka o zahtjevu za produženjem radnog vremena ugostiteljskog objekta
  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 16. A) Prijedlog zaključka o produženju ugovora o zakupu lokacija za postavljanje svjetlećih reklamnih uređaja (city light)
  B) Prijedlog zaključka o zahtjevu za umanjenjem ugovorene mjesečne naknade za zakup javnih površina
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ