Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 25. listopada do 7. studenog 2011. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. A) Informacija o uspjehu stipendista koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj 2010./2011. godini
  B)
  Prijedlog odluke o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području grada
  Rijeke i raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima
  koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj 2011./2012.
  godini

  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ

 3. Prijedlog zaključka o nastavku sudjelovanja Grada Rijeke u Akciji SOLIDARNOST ZA VUKOVAR
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
 4. Informacija o aktivnostima u Programu “Kreativno-edukativna škola (K.E.Š) za mlade poduzetnike”
  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 5. Prijedlog
  zaključka o korištenju nekretnina i opreme u vlasništvu Grada Rijeke u
  izbornoj promidžbi (izbori za Hrvatski sabor 2011. godine)

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ

 6. Prijedlog zaključka o aktivnostima u provođenju Projekta SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM (SGE) u Gradu Rijeci
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 7. Prijedlog
  zaključka o raspisivanju Natječaja za dodjelu financijskih sredstava
  udrugama građana iz područja zaštite prirode, zašite okoliša, ekologije i
  održivog razvitka u 2012. godini

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 8. Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 9. Prijedlog odluke o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata -naprava za pečenje i prodaju kestena
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ