Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 4. do 24. listopada 2011. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. A)
  Prijedlog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Grada
  Rijeke za razdoblje od 2012. do 2014. godine; B) Prijedlog godišnjeg
  plana davanja koncesija Grada Rijeke za 2012. godinu
  Izvjestitelj: Jasna LIKER
  NAPOMENA: Materijal će biti dostavljen naknadno

 3. Prijedlog zaključka o sufinanciranju Projekta “RIJEKA PLIVA” u školskoj 2011./2012. godini
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
 4. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
 5. Prijedlog
  izmjena i dopuna Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
  i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada
  Rijeke u 2011. godini.
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
  NAPOMENA: Materijal će biti dostavljen naknadno

 6. Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na javnom parkiralištu
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente
  Izvjestitelj: Ivan ŠARAR
  NAPOMENA: Materijal će biti dostavljen naknadno
 8. A)
  Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za
  prodaju i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Grada
  Rijeke (k.o. Pašac)

  B)
  Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za
  prodaju zemljišta i osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu
  Grada Rijeke (k.o. Draga)

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 9. Prijedlog zaključka o sklapanju Aneksa Sporazumu o sufinanciranju tima opće/obiteljske medicine na Orehovici
  Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 10. Prijedlog zaključka o izradi projekta postave zaštite oko objekta “E” – cigleni objekt na prostoru ex tvornice Rikard Benčić
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 11. A) Informacija o provedenom Natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenom dana 1. rujna 2011. godine
  B) Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora
  C) Prijedlog zaključka o zahtjevu za promjenom djelatnosti u poslovnom prostoru
  Izvjestitelji: Irena MILIČEVIĆ i mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 12. Prijedlog zaključka o zahtjevima za produženjem radnog vremena ugostiteljskog objekta
  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 13. A) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra (k.o. Srdoči)
  B) Prijedlog rješenja o promjeni namjene javnog dobra (k.o. Drenova)
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 14. A) Informacija o provedenom Javnom natječaju za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke
  B) Prijedlog zaključka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja  za sklapanje ugovora o prodaji stana

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 15. Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta na prijedlog utvrđivanja zemljišta nužnog za redovnu uporabu stambene građevine
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA