Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 20. rujna do 3. listopada 2011. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. Izvješće o upisu u Dječji vrtić Rijeka za pedagošku 2011./12. godinu
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
 3. Prijedlog zaključka o sufinanciranju obilježavanja Dječjeg tjedna od 01. do 10. listopada 2011. godine u gradu Rijeci
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
 4. Informacija  o upisu učenika u osnovne škole u školskoj 2011./2012. godini
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
 5. Prijedlog zaključka o sufinanciranju širih javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Rijeke u školskoj 2011/2012. godini
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
 6. Prijedlog
  zaključka o odabiru učenika s teškoćama integriranim u redovna razredna
  odjeljenja koji će u školskoj 2011/2012. godini imati angažiranog
  pomoćnika u nastavi i financiranju pomoćnika za iste učenike

  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ 
   
 7. Prijedlog zaključka o sufinanciranju proslave Svjetskog dana učitelja 2011. godine u Primorsko-goranskoj županiji i gradu Rijeci
  Izvjestitelj: Sanda SUŠANJ
 8. Informacija o provedenoj akciji izdavanja rješenja za korisnike prava na subvencije
   Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 9. Prijedlog zaključka o sufinanciranju nastavka programa “Zajedno više možemo”
  Izvjestitelj: Ankica PERHAT
 10. Prijedlog zaključka o uključivanju Grada Rijeke u sufinanciranje projekta “Sunce i na Vašem krovu”  
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA 
 11. Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za odabir inovacija koje su spremne  za komercijalnu primjenu
  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 12. Prijedlog
  zaključka o dodjeli potpore po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za
  dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg
  programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke

  Izvjestitelj:  mr.sc. Andrija VITEZIĆ

 13. Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora
   Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ