Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 31. svibnja do 17. lipnja 2011. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. Prijedlog
  zaključka o dodjeli financijske potpore Projektu “Stipendiranje učenika
  za deficitarna obrtnička zanimanja u školskoj godini 2011./2012.”

  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ

 3. Prijedlog zaključka o sufinanciranju projekta “Internet razmjena školskih knjiga”
  Izvjestitelj: Iva MILOŠ
 4. Prijedlog  odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 5. Prijedlog odluke o radnom vremenu u upravnim tijelima Grada Rijeke
  Izvjestitelj: mr.sc. Mladen VUKELIĆ
 6. A) Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine
  B) Prijedlog pravilnika o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke

  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 7. Prijedlog zaključka o sufinanciranju projekta “Korak ispred” međunarodne udruge studenata AIESEC Rijeka
  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 8. A) Izvješće Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgade na adresi Kalvarija 8
  B) Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora
  C) Prijedlog zaključka o radnom vremenu ugostiteljskog objekta
  Izvjestitelji: Ivan ŠARAR, Irena MILIČEVIĆ i mr.sc. Andrija VITEZIĆ
 9. Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada-Suradnja s udrugama za 2011. godinu
  Izvjestitelj: Ksenija LINIĆ
 10. Prijedlog zaključka o stambenoj problematici
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 11. Informacija
  o uknjiženju vlasništva zemljišta temeljem parcelacije zemljišta te
  promjena površine i/ili nabavne vrijednosti za zemljišne čestice u
  vlasništvu Grada Rijeke

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA