Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći

D N E V N I   R E D

 • Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 17. do 27. svibnja 2011. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 • Prijedlog
  zaključka o dodjeli potpore po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za
  dodjelu nepovratnih subvencija subjektima malog gospodarstva iz Općeg
  programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke

  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ

 • Prijedlog Rezidencijalnog programa Kamov: Jednomjesečni boravak Grupe Škart iz Beograda
  Izvjestitelj: Ivan ŠARAR
 • Prijedlog zaključka o obilježavanju dana Grada Rijeke- Dana Svetog Vida
  Izvjestitelj: Ksenija LINIĆ
 • Prijedlog
  zaključka o davanju suglasnosti za ustupanje informatičkog aplikativnog
  sustava “Socijalna skrb” na korištenje Gradu Koprivnici

  Izvjestitelj: mr.sc. Vanja SMOKVINA

 • Prijedlog zaključka o zahtjevu za korištenjem dodatne površine na području bivše vojarne Trsat (Udruga Riječko pleme)
  Izvjestitelj: Irena MILIČEVIĆ
 • Očitovanje
  Grada Rijeke kao vlasnika/suvlasnika zemljišta na prijedlog utvrđivanja
  zemljišta nužnog za redovnu uporabu stambene građevine

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 • Prijedlog
  odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za zakup
  građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke (k.o. Plase)

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 • Prijedlog zaključka o zahtjevu za kasnijim završetkom radnog vremena ugostiteljskog objekta (caffe bar “Bura”)
  Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ