46. Gradonačelnikov kolegij

Za Kolegij je predložen sljedeći dnevni red:

   1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 25. siječnja do 7. veljače 2011. godine
      Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL

   2. Prijedlog zaključka o sufinanciranju provedbe PATHS-RASTEM PROGRAMA u Gradu Rijeci
      Izvjestitelj: Branka RENKO-SILOV

   3. Prijedlog zaključka o financiranju izrade projektnog prijedloga i prijave projekta “Integracija djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom u urbanom prometu” na natječaj IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje
      Izvjestitelj: Ankica PERHAT

   4. Prijedlog zaključka o financiranju prijevoza osoba s invaliditetom u 2011. godini
      Izvjestitelj: Ankica PERHAT

   5. Prijedlog zaključka o financiranju rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog vremena) u Osnovnoj školi Pećine u  2011. godini
      Izvjestitelj: Branka RENKO-SILOV

   6. Prijedlog zaključka o sufinanciranju projekta JEKA-3 (3.javna edukativna kampanja za promicanje ispravne uporabe antimikrobnih lijekova)
      Izvjestitelj: Ankica PERHAT

   7. Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa KBC-a Rijeka pod nazivom “Tečaj za trudnice”
      Izvjestitelj: Ankica PERHAT

   8. Prijedlog zaključka o financiranju Službe traženja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka u 2011. godini
      Izvjestitelj: Ankica PERHAT

   9. Prijedlog zaključka o sufinanciranju ordinacije opće/obiteljske medicine na Orehovici
      Izvjestitelj: Ankica PERHAT

  10. Prijedlog odluke o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais
      Izvjestitelj: Nikolina RADIĆ ŠTIVIĆ

  11. Prijedlog zaključka o dodjeli financijske potpore za karnevalsko gastronomko-humanitarnu manifestaciju “Maškarana jota”
      Izvjestitelj: mr.sc. Andrija VITEZIĆ

  12. A) Informacija o provedenom stručnom nadzoru nad preventivnim mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke
      B) Prijedlog programa provođenja preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području grada Rijeke za 2011. godinu
      Izvjestitelj: Ankica PERHAT

  13. A) Informacija o provedenom Natječaju za davanje u zakup poslovnih prostora objavljenom dana 23. prosinca  2010.godine
      B) Prijedlog zaključka o korištenju poslovnog prostora
      C) Prijedlog zaključka o davanju na korištenje poslovnog prostora u Rijeci, Lovranska ulica 10, Udruzi umirovljenika Rijeke
      Izvjestitelji: Irena MILIČEVIĆ i Ankica PERHAT

  14. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za postavljanje predmeta i objekata na području Grada Rijeke
      Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

  15. Očitovanje Grada Rijeke kao vlasnika zemljišta
      Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

  16. A) Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Rijeka
      B) Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka ugovoru sklopljenom između Grada Rijeke i TD GEO IZMJERA d.o.o. Rijeke
      C) Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Rijeka između Grada Rijeke i  TD Primorske nekretnine d.o.o. Rijeka
      D) Prijedlog zaključka u svezi financiranja izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja športsko-rekreacijskog područja Kantrida (Prijedlog raskida Sporazuma s trgovačkog TERI-CROTEK d.o.o. i Prijedlog zaključenja Sporazuma s o financiranju izrade Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja športsko-rekreacijskog područja Kantrida s trgovačkim društvom TEKOL-TERI d.o.o.)
      Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

  17. Prijedlog zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada
      Izvjestitelj: Ksenija LINIĆ

Preuzimanje materijala: