3. maj

Uvjeti natječaja isti su kao i u drugome krugu: 83,32 posto državnog udjela prodaje se po početnoj cijeni od jedne kune. Među obveznim uvjetima je program restrukturiranja, u čijim troškovima investitor mora sudjelovati s najmanje 40 posto, a moraju ga odobriti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i Europska komisija.

Zainteresirani mogu preuzeti ponudbenu dokumentaciju u Hrvatskom fondu za privatizaciju, uz uplatu 15 tisuća kuna i ponudbeno jamstvo od milijun kuna. Natječaj se zaključuje 2. veljače u 14 sati.

Izvor: Radio Rijeka