Za Kolegij je predložen slijedeći

DNEVNI RED

 1. Informacija o zaključcima donesenim u razdoblju od 20. do 23. travnja 2010. godine
  Izvjestitelj: mr.sc. Vojko OBERSNEL
 2. Prijedlog
  odluke o izmjenama Odluke o javnom prijevozu putnika na području
  gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle,
  Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji

  Izvjestitelj: Željko SMOJVER, direktor KD Autotrolej d.o.o.

 3. Prijedlog
  zaključka o davanju prethodne suglasnosti KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
  na Cjenik komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu s
  primjenom od 1.lipnja 2010. godine

  Izvjestitelj: Željko SMOJVER, direktor KD Autotrolej d.o.o.

 4. Prijedlog zaključka o učlanjenju Grada Rijeke u Udrugu za promicanje energetske učinkovitosti “CEZAR”
  Izvjestitelj:Irena MILIČEVIĆ
 5. Informacija
  o održavanju i prijedlog zaključka o pokroviteljstvu i sufinanciranju
  9.Olimpijskog festivala dječjih vrtića grada Rijeke

  Izvjestitelj: Branka RENKO-SILOV

 6. A) Prijedlog zaključka o pokroviteljstvu nad manifestacijom Cvjetno proljeće – Riječki sajam cvijeća i uređenja
  B) Prijedlog zaključka o pokroviteljstvu nad manifestacijom Florijana-sajam cvijeća i slastica

  Izvjestitelj: Andrija VITEZIĆ
 7. Prijedlog zaključka o sufinanciranju projekta “Obrtnici svome gradu”
  Izvjestitelj: Andrija VITEZIĆ
 8. Prijedlog zaključka o sufinanciranju programa Antivaroznih higijenskih podnica Udruge pčelara “Milutin Barač”
  Izvjestitelj: Andrija VITEZIĆ
 9. Prijedlog odluke o sklapanju Sporazuma o prijenosu prava vlasništva na nekretnini u k.o. Zamet
  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA
 10. A) Informacija o uknjiženju vlasništva zemljišta temeljem pravnog slijeda u razdoblju u k.o. Trsat-Sušak
  B)
  I. Informacija o promjeni nabavne vrijednosti u evidenciji imovine
  Grada Rijeke te isknjiženju vrijednosti iz investicija u tijeku
  II. Prijedlog isknjiženja novčanih sredstava iz nefinancijske imovine (investicija u tijeku)

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA

 11. Prijedlog zaključka o produženju radnog vremena ugostiteljskog objekta
  Izvjestitelj: Andrija VITEZIĆ
 12. Prijedlog
  zaključka o nenaplati zakonske zatezne kamate po Sporazumu sklopljenom
  između Grada Rijeke i Davida Novakovića, Tomislava Srdoča i Biserke
  Srdoč

  Izvjestitelj: Srđan ŠKUNCA